Næste >
16.06.2010 09:17 Age: 14 yrs

Arbejdsretten pålægger de strejkende TDC-medarbejdere at genoptage arbejdet

Arbejdsretten har mandag den 14. juni behandlet en klage fra DA på vegne af DI og TDC A/S over, at en række medlemmer af Dansk Metals teleafdelinger har etableret kollektive arbejdsstandsninger den 3. juni 2010.


På tidspunktet for Arbejdsrettens møde den 14. juni, var de kollektive arbejdsstandsninger fortsat løbende.

Arbejdsretten har afgivet en foreløbig kendelse, og erklæret de kollektive arbejdsstandsninger for overenskomststridige, og pålagt de strejkende medlemmer at genoptage arbejdet straks og holde arbejdet normaliseret.

Hvis ikke medlemmerne følger Arbejdsrettens pålæg, må medlemmerne i følge retspraksis forvente, at der skal betales skærpet bod.

Bodstakster
Tele Øst kan oplyse om, at Arbejdsretten normalt har faste takster for overenskomsstridige arbejdsnedlæggelser. Udover løntræk idømmer Arbejdsretten normalt strejkende medarbejdere bod på kr. 40,- pr. time, fra første strejketime.

Hvis Arbejdsrettens pålæg ikke følges, vil Arbejdsretten normalt idømme de strejkende skærpet bod, hvilket svarer til kr. 70,- pr. time, fra det tidspunkt hvor pålægget ikke er fulgt. Strejkende medlemmer må derfor påregne, at der fra i morgen - dvs. den 15. juni - ved normal arbejdstids begyndelse skal betales kr. 70,- pr. time, hvis arbejdet ikke genoptages.

Pålæg
Dansk Metal pålægger de strejkende at genoptage arbejdet og at holde arbejdet normaliseret.
Oops, an error occurred! Code: 202405252129529b7dd115
Vision Team Typo3 CMS