Næste >
16.06.2010 09:08 Age: 14 yrs
By: Tomas Wellejus

Medarbejder i Scale On – site vest ONCVE åbent brev til ledelsen.

Medarbejderne har til metaltele redaktion indsend denne udtalelse._______________________________________

Att TDC´s ledelse

På et personale møde d. 15.06.2010 er vi blevet orienteret om fyringer i TDC.

Det er med stor undre at vi høre at vores tillidsmænd skal kæmpe med ledelsen om at nogle af vores Kollegaer som gerne vil havde en frivillig fratrædelse bliver afvist, at der stadig rundt omkring i TDC er Vikar inde , kollegaer der bliver flyttet rundt i landet pga. besparelse ikke kan få en frivillig fratrædelse for som TDC siger de er jo geografisk overtallig og ikke overtallig pga. manglende arbejde, at TDC ikke tager hensyn til de argumenter som vores repræsentanter i SU systemet kommer med.

Det kan kun opleves af os medarbejder, at i ikke regner os for noget, og sætter menneskelige hensyn til side for at tilfredsstille økonomiske interesser. Det er efter vores mening i situationer som denne at en ledelse skal vise om der er vilje og mening bag de mange fine ord om ansvarlighed, medarbejderpleje og hensyntagen til mennesket bag arbejdskraften.

Derfor er Følgende opliste emner et krav fra os som medarbejder at TDC efter lever:

SU systemet altid inddrages så tidligt at de forslag vores repræsentanter kommer med også har en reel indflydelse på ledelsens beslutning.

- Alle som ønsker en frivillig fratrædelse kan få det uanset hvorfor de er overtallige eller ikke.

- Vikar stillinger opsiges og erstattes med TDC ansatte (overtallige)

- Ingen fyringer i grupper der har vikar.

- Alt arbejde udført af eksterne leverandører skal hjemtages og udføres af de overtallige

Vi mener at med de krav vi har opsat kan TDC leve op til deres politik om at være ansvarlige og sætter medarbejderne i højsædet

Vi forventer at hører fra TDC ledelse igennem vores leder Tim Rødsgaard Pabst ONCVE på et nyt personale møde i morgen.

Hilsen Scale On – site vest ONCVE

______________________________________

TDC Landsklub skal opfordre til at normalisere arbejdet hurtigst muligt.Oops, an error occurred! Code: 2024071905171250320434
Vision Team Typo3 CMS