TDC Landsklub » TDC Landsklub » Indtastning af TR tid Indtastning af TR tid

Indtastning af TR tid, for TDC landsklub aktiviteter.


Procedure for frikøb og udbetaling af transportudgifter i forbindelse med møder afholdt i TDC Landsklub.


Møder

Hver gang der afholdes møder i Landsklubben eller virksomhedsklubberne, skal der udfyldes en deltagerliste som straks efter mødets afholdelse mailes til Landsklubbens kasserer Claus Stavad.


OBS: Vælg nedenfor den rigtige deltagerliste:


Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2024"


Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2023"

Listen skal indeholde navn og tilknytning til teleafdeling for alle deltagere, der skal frikøbes til mødet og/eller have betaling for transportudgifter. I felterne til frikøb angives den tid som Landsklubben skal betale for. Tiden angives i dage. Er der tale om et mødet af kortere varighed end en hel arbejdsdag, skrives f.eks. 0,2 for 1,5 arbejdstimer eller 0,5 for ½ arbejdsdag. Der skelnes mellem frikøb af tillidsrepræsentanter hos TDC Net og Nuuday (dem der PULS’er) og frikøb af faglige i teleafdelingerne (frikøbte på lokalaftale 7A).Transport udgifter

Transportudgifter til møderne udbetales fra Landsklub administrationen. Den enkelte mødedeltager udfylder et udgiftsbilag, som mailes til Landsklubbens kasserer Claus Stavad.


OBS: Vælg nedenfor det rigtige udgiftsbilag:


Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2024"


Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2023"

 

Vision Team Typo3 CMS