TDC Landsklub » TDC Landsklub » Indtastning af TR tid Indtastning af TR tid

Indtastning af TR tid, for TDC landsklub aktiviteter.


Procedure for frikøb og udbetaling af transportudgifter i forbindelse med møder afholdt i TDC Landsklub.

Møder
Hver gang der afholdes et møde i Landsklubben (virksomheds-klubber og bestyrelsen), skal der udfyldes en "Deltagerliste" som straks efter mødets afholdelse mailes til Claus Stavad, Tele Vest.

OBS: Vælg nedenfor den rigtige deltagerliste:Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2021"Benyt denne deltagerliste for "møder afholdt i 2020"Listen skal indeholde navn og tilknytning til Tele afdeling for alle deltagere, der skal frikøbes til mødet og/eller have betaling for transportudgifter. I felterne til frikøb angives den tid som Landsklubben skal betale for. Tiden angives i dage. Er der tale om et mødet af kortere varighed end en hel arbejdsdag, skrives f.eks. 0,2 for 1,5 arbejdstimer eller 0,5 for ½ arbejdsdag. Der skelnes mellem frikøb af TR’ere hos TDC (dem der PULS’er) og frikøb af faglige i Tele afdelingerne (frikøbte på lokalaftale 7A).


Transport udgifter
Transportudgifter til møderne udbetales fra Landsklub administrationen. Den enkelte mødedeltager udfylder et "Udgiftsbilag", som sendes/mailes til Claus Stavad, Tele Vest

OBS: Vælg nedenfor det rigtige udgiftsbilag: Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2021"

Benyt dette udgiftsbilag for "udgifter afholdt i 2020"

 
Puls registering:

Tillidsrepræsentanter ved TDC skal PULS’e tiden brugt på TDC landsklub møder, på følgende måde:

Start plus:


Klik på Tillidsrep. arb.
Klik på Tillidsrepr.arbejder - Dansk metal betaler.Skriv dato for mødet
Skriv tidsrum for mødet
Klik på Landsklub
Klik på Gem og frigiv.Afdelings faglige sekretærer:


Teleafdelingerne modtager en afdelingsgodtgørelse fra Landsklubben på de faglige sekretærer der ifølge mødedeltagerliste skal frikøbes til det pågældende møde.

Vision Team Typo3 CMS