Næste >
13.01.2010 09:51 Age: 15 yrs
By: Tomas Wellejus

Træd til side Obama - her kommer Metal

Da alverdens ledere på COP15 mislykkes med at få klimaet på plads, er sagen tilbage hos græsrødderne. Det er på tide, at Metals tillidsrepræsentanter løfter opgaven.
Efter det dårlige resultat af COP15, er det på tide, at vi græsrødder tager sagen i egen hånd. Vi skal, som tillidsrepræsentanter begynde at stille spørgsmål til vore virksomheders miljøpolitik.

I TDC Landsklub har vi allerede udarbejdet en miljøpolitik, om bæredygtig udvikling med vores største arbejdsgiver TDC. Så nu skal vi, som arbejdstager, bede om opfølgning på målbare miljømål og stille
konkrete forslag til miljøforbedringer.

Det første vi skal, både i TDC og andre virksomheder, hvor vi har medlemmer, er at måle CO2 forbruget. I TDC findes de målinger, men de nyeste tal, der ligger på nettet er fra 2007. Der angiver TDC, at de udleder 151.000 tons CO2 årligt, hvilket nogenlunde svarer til, hvad hele Roskilde udleder.

På TDC hjemmeside har det ikke været muligt at finde tal for 2008 og 2009, men hvis man logger ind på Carbon Disclosure Projects, som er et Internationalt Industri samarbejde om nedbringelse af CO2 kan man i 2009 rapporten læse, at TDC stadig udleder 151.000 tons CO2.

Der er dog grund til optimisme. Administrerende direktør Henrik Poulsen lover på TDC hjemmeside, at TDC vil skære ned på CO2 udslippet med 5% til 2013, og i Carbon Disclosure Projects rapport kan man læse, at TDC vil investere 5 millioner kroner, hvert år frem til 2013 i CO2 besparende teknologi.

TDC peger selv på en masse områder, hvor der kan spares. Blandt andet afholdelse af møder over nettet, miljørigtig teknologi, slukke udstyr der ikke bliver brugt og GPS udstyr der leder kørende teknikere den miljørigtige vej.

Herfra supplerer vi gerne med et par forslag f.eks. : Øko tunning af TDC biler, udskiftning af lys i TDC bygninger til LED lys (diodelys) eller, hvad med solpaneler til opladning af batterier på TDC centralerne.

Det vi i samarbejdsudvalgene først bør have fokus på er, om der bliver målt på vores miljøbelastende aktiviteter og aktivt tage initiativer til at begrænse dem. Vi kan ikke forvente, at alle ledere er så langt fremme i skoene, som Stine Bosse i TrygVesta, der implementerede miljømål i chefernes bonusløn, men det skal ikke forhindre os i at prøve.

Hermed er opfordringen sendt til alle Tillidsrepræsentanter, ikke bare i TDC Landsklub, men i alle danske virksomheder.

Links:
Carbon Disclosure Projects
TDC Miljø rapporter
TDC artikel  hvor TDC lover 5% reduktion til 2014.
Oops, an error occurred! Code: 20240719035549ba750234
Vision Team Typo3 CMS