Næste >
10.12.2013 11:39 Age: 10 yrs

Kære alle

Der har været arbejdsnedlæggelser i Drift, hvor de vedtog en udtalelse (se nedenfor), som blev sendt til Carsten Dilling. Der er kommet svar fra Miriam (se nederst) Hermed til jeres orientering.


Til TDC´s ledelse
Vi ser med stor undren på opstart af overenskomstforhandlinger mellem TDC og Dansk Metal.

Hvad er det vi er vidner til ? Et stort velrenommeret firma med mottoet: Engageret, kompetent, nærværende og nysgerrig, med traditioner for god personalepleje, fører nu pludselig en forhandlingstaktik baseret på trusler mod medarbejdere, hvor man tilsyneladende kun accepterer et forhandlingsresultat, som er nedskrevet på forhånd.

En aldeles uværdig måde at behandle sine medarbejdere på.
Ligeledes må man undres over ledelsens ukendskab til alle de tryllerier medarbejderne udfører for at få enderne til at nå sammen. Vi kæmper dagligt en kamp mod fejl og mangler i diverse systemer for at betjene kunderne og alligevel lykkedes det til kundernes store tilfredshed.

Udviser dagligt stor fleksibilitet med hensyn til overarbejde , afspadsering, plus-minus tid m.m. så vi hele tiden tilpasser os produktionen.

Tiden er måske ikke til de store lønstigninger, men havde dog forventet et skulderklap og en lille tak for indsatsen. I stedet fik vi døren smækket lige i hovedet på os.

Overenskomstforhandlingerne er endnu ikke afsluttet, og TDC´s ledelse har stadig indflydelse på slutresultatet, som vi håber bliver tilfredsstillende for begge parter.

Det er jo kunsten i en hver forhandling, så begreber som korpsånd, kundepleje og stolthed over at være ansat i TDC ikke bliver "borte med blæsten".

Hilsen

Driftsteknikere på FynKære Driftsteknikere på Fyn og Margit Kastrup

Tak for jeres udtalelse, som I har sendt til TDC's ledelse. Jeg har aftalt med Carsten Dilling, at jeg besvarer jeres henvendelse.

Jeg er meget glad for det klare signal I sender med udtalelsen om jeres engagement i TDC. Det er utroligt vigtigt, at I og vore øvrige medarbejdere går ind i udfordringerne med den holdning.

Jeg vil også straks forsikre jer om, at vi som ledelse bestemt ikke underkender eller ikke har kendskab til jeres store indsats i hverdagen.

Jeg - og den øvrige ledelse - ved udmærket godt, at både I som teknikere og alle vore øvrige medarbejdere hver eneste dag året rundt udfører et meget stort og værdifuldt arbejde for TDC. Et arbejde som vi er helt afhængig af for at kunne realisere vore planer og nå vore resultater.

Det er imidlertid også vigtigt, at vi i fællesskab håndterer et emne, som I nævner, professionelt, og drøfter det med hinanden, for at vi kan søge at få et fælles billede.

Vi er, som I er inde på, så småt gået i gang med overenskomstforhandlinger 2014. Overenskomstvilkårene har indflydelse på vores samlede omkostninger i et ekstremt presset marked, hvor vi bl.a. har faldende omsætning, hvor el-selskaberne underbyder vores aftaler, hvor konkurrencen på tv-markedet eksploderer og hvor udviklingen i vores nordiske forretning fortsat er under pres. TDC's samlede omsætning falder i 2013 ...i forhold til 2012!

Vi fokuserer knivskarpt på nye forretningsområder, udvikling af nye produkter og investering i kundeoplevelsen, og dét skal være med til at øge omsætningen. For at sikre vækst og en sund forretning er vi imidlertid nødt til fortsat også at fokusere skarpt på omkostninger, herunder personaleomkostningerne og fleksibiliteten i tilrettelæggelsen af arbejdet.

Og, ja, vi har tradition for en god personalepleje og det vil vi fortsat have stor fokus på, men vi må også have fokus på at vores personaleomkostninger pr. medarbejder er højere end vore konkurrenter, fx på grund af høje pensionsordninger, kortere arbejdstid og mindre fleksibilitet, når vi tilrettelægger arbejdet samt ekstraordinære afgangsvilkår.

Det er derfor et helt nødvendigt mål for os også at blive konkurrencedygtige med hensyn til de samlede personalevilkår, og det er i den sammenhæng, de aktuelle overenskomstforhandlinger og de ønsker vi har til dem, skal ses.

Det mener jeg ikke er urimeligt og jeg tror også det på sigt er til fælles gavn. 

Endnu en gang tak for jeres udtalelse. Jeg håber at I - trods udfordringer og de lidt forskellige interesser vi kan have i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger - fortsat  har mod på at være med til at gøre TDC til en fortsat succes.

Mange hilsner

Miriam Hvidt
---

Oops, an error occurred! Code: 202404141059467a59df27
Vision Team Typo3 CMS