Næste >
02.12.2013 07:59 Age: 11 yrs

OK-2014: TDC sætter teleafdelingerne pistolen for brystet

TDC vil ikke forlænge borgfredsaftalen og fratrædelsesvilkårene, hvis overenskomstforhandlingerne ikke ender tilfredsstillende for TDC


Først når TDC har gjort regnebrættet op efter overenskomstfornyelsen, vil TDC være med til at forlænge fratrædelsesvilkårene for de medarbejdere, som på grund af overtallighed skal fyres efter 1. marts 2014.

Det har TDC meddelt teleafdelingerne og derfor er borgfredsaftalen og protokol om vilkår for fratrædelser kun blevet forlænget til og med februar 2014.

Metal Landsklub i TDC har nødtvunget gået med til at forlænge borgfredsaftalen og vilkårene for fratrædelserne for en to måneders perioden. Vi mener aftalerne burde gælde hele 2014, men det ønsker TDC ikke. Vi mener, at det er urimeligt at blande overenskomstforhandlingerne ind i fratrædelsesaftalerne. Vi forstår ikke, hvorfor TDC vil benytte medarbejdere som skal afskediges i 2014 som gidsler for at opnå forringelser i overenskomsten for de medarbejdere der skal forblive i TDC.

Link til:
  • Protokol af 29. november 2013 om forlængelse af Borgfredsaftalen til udgangen af februar 2014
      
  • Protokol af 29. november 2013 om forlængelse af protokol om fratrædelser til udgangen af februar 2014

TDC: Overenskomsten er for dyr

Der er ikke tale om små-justeringer i overenskomsten som TDC kræver ved overenskomstfornyelsen. Teleafdelingerne og TDC har forhandlet i hele november måned, men krav fra TDC om væsentlige forringelser i arbejdstidsreglerne, pension og reglerne for opsigelse af medarbejderne, har bevirket at forhandlingerne nu overgår til CO-industri og Dansk Industri.

Forring eller forsvind

TDC har meddelt, at hvis teleafdelingerne ikke acceptere kravene, vil TDC anmode DI om at rejse kravene om forringelser overfor CO-industri ved overenskomstforhandlingerne 2014.

Og hvis det ikke lykkes for TDC at opnå forringelser i overenskomsten vil TDC herefter overveje at få udført flere arbejdsopgaver på billige vilkår ved at foretage outsourcing til andre virksomheder i Danmark eller off-shoring til virksomheder i udlandet. Med andre ord kan vi vælge mellem at forringe medarbejdernes vilkår i TDC eller se medarbejdere forsvinde fra TDC.

De lokale forhandlinger i TDC
Forhandlingerne om de omfattende forringelser sker som led i overenskomstforhandlingerne mellem DI og CO-industri pr. 1. marts 2014. Forhandlingerne har stået på mellem teleafdelingerne og TDC i hele november måned. Det skyldes, at TDC og DI har krævet, at de lokale forhandlinger forud for OK-2014 allerede skulle starte i oktober 2013 med dead-line 1. december 2013.

Teleafdelingerne har afvist at aftale forringelser ved overenskomstfornyelsen 2014. Teleafdelingerne har derimod tilbudt at optage forhandlinger efter overenskomstfornyelsen, om ændringer i overenskomstgrundlaget, hvor parterne hver især til den tid, kan rejse de krav, som parterne måtte ønske. F.eks. ønsker teleafdelingerne, at det tilpassede overenskomstgrundlag skal gælde i hele koncernen samt at flest mulige opgaver løses in-house i TDC af medarbejdere omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag.

Det tilbud, har TDC imidlertid takket nej til.

De lokale parter – dvs. TDC og teleafdelingerne – har i sidste uge konstateret, at det ikke er muligt at opnå enighed. Og formelt overgår forhandlingerne derfor til DI og CO-industri.

Forhandlingerne mellem DI og CO-industri
Pr. 1. marts 2014 skal overenskomsterne på det private arbejdsmarked fornys. I TDC gælder det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag, som består af Industriens Funktionæroverenskomst som forhandles af DI og CO-industri, samt en række Særaftaler og lokalaftaler som erstatter eller supplerer funktionæroverenskomsten. 

Normalt plejer DI og CO-industri at nedsætte et forhandlingsudvalg bestående af TDC og teleafdelingerne, som har til opgave at indgå i lokale forhandlinger om ændringer til særaftalerne. Og normalt plejer disse forhandlinger at gå i gang i december med dead-line medio januar. Hvis der ikke ved disse forhandlinger opnås enighed, plejer DI og CO-industri at gøre et nyt forsøg på at forhandle ændringer til særaftalerne senest 8 dage efter, at der opnås forlig om industriens overenskomster forhandlingerne, dvs. Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Det vil formentlig ske i februar 2014.

Mulig storkonflikt i foråret
Grunden til denne procedure er, at særaftalerne og en række af lokalaftalerne i TDC er en bestanddel af Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis en part vil opsige en af disse aftaler til bortfad, vil det kun kunne ske enten ved enighed eller hvis enighed ikke kan opnås ved frigørelseskonflikt, som i givet fald omfatter hele Industriens Funktionæroverenskomst.

Hvis man forestiller sig en situation, hvor DI varsler frigørelseskonflikt for Industriens Funktionæroverenskomst vil det være usandsynligt, at der opnås enighed om Industriens Overenskomst (arbejderoverenskomst). Derved vil overenskomstforhandlingerne på hele det private arbejdsmarkedet bryde sammen og det vil gøre det umuligt for forligsmanden at fremsætte et samlet mæglingsforsalg. Konsekvensen af en sådan tænkt situation vil være storkonflikt i Danmark for cirka 500.000 lønmodtagere pr. 1. marts 2014.

ForhandlingsudvalgetOops, an error occurred! Code: 20240625111427ad573025
Vision Team Typo3 CMS