Næste >
27.11.2013 18:33 Age: 10 yrs

Ny aftale i TDC for undervisere

I september opsagde TDC Lokalaftale 3.B. om undervisningshonorar mv. til bortfald ved udgangen af november måned 2013. Nu er der forhandlet en ny lokalaftale på plads.


I september 2013 opsagde TDC Lokalaftale 3.B. om undervisningshonorar mv. til bortfald ved udgangen af november måned 2013.

Sagen har været forhandlet i oktober og november på flere møder, og vi har under forhandlingerne forsøgt at mildne konsekvenserne ved et bortfald af aftalen.

Den 8. november 2013 lykkedes det at opnå et forlig.

Forliget indebærer, at der ikke sker ændringer i honoraret for medarbejdere som er faste undervisere, eller som mindst i et år udlånes til undervisningsopgaver.

De bevarer det hidtidige månedlige tillæg på kr. 2.142,-

Der sker derimod ændringer for de midlertidige undervisere.

For midlertidige undervisere aftales et tillæg mellem medarbejderen og lederen. Tillægget fastsættes iht. Lokalaftale nr. 3.A, pkt. 3 om midlertidige tillæg. Tillægget fastsættes i forhold til den forventede arbejdsbelastning, arbejdstidspunkt o. lign. Der betales ikke for overarbejde og arbejde udenfor normal arbejdstid. Men undervises der et andet sted end medarbejderes faste arbejdssted, betales der rejsetid iht. rejsereglerne.

Mindstetillægge udgør:
  • Mindst kr. 53,55 pr. time, såfremt undervisningstimerne udgør mindre end 15 timer på en måned.
  • Mindst mellem kr. 66,95 og 53,55 kr. pr. time, såfremt undervisningstimerne udgør mellem 15 og til og med 32 timer pr. måned.
  • Mindst kr. 2.142 pr. måned for 32 undervisningstimer og derover på en måned.
Der er for de midlertidige undervisere tale om mindstetillæg, hvilket indebærer, at leder og medarbejder kan aftale et højere tillæg end de nævnte. I den forbindelse gælder, at ved fravær som følge af undervisning og forberedelse kan medarbejderen, som ved sygdom kompenseres for manglende indtjeningsmuligheder i forbindelse med provision og/eller bonus el. lign.

Det hidtidige loft for udbetaling af antal undervisningstimer, som medarbejderen kan kræve betaling for, gælder ikke med den nye protokol.

Der er aftalt en særlig overgangsordning, for de undervisningstimer, som de enkelte undervisere allerede måtte være booket til. 

Der er ingen tvivl om, at den nye lokalaftale af nogle undervisere vil opfattes som en forringelse. Men alternativet til at indgå en ny lokalaftale ville være, at lokalaftale ville bortfalde.

Læs den nye Lokalaftale 3.B. her!

---Oops, an error occurred! Code: 20231130204446f8436899
Vision Team Typo3 CMS