Næste >
18.11.2009 10:13 Age: 15 yrs
By: Steen M. Jacobsen

Overenskomst 2010


Steen M. Jacobsen

Forhandlingerne i år bliver endnu vanskeligere end vi har set de tidligere år. Med finanskrisen, afmatningen i samfundet og faldende produktion / omsætning kan vi forvente at arbejdsgiverne ikke siger, at der er plads til forbedringer og stiller krav om løntilbageholdenhed, krav om øget fleksibilitet, ændrede arbejdstidsregler og fjernelse af arbejdstidsbestemte ydelser, så vi kan klare os i konkurrencen med udlandet. Det er der måske ikke noget nyt i, men jeg tror, at der bliver varmt ved forhandlingsbordet, både det centrale og ved de efterfølgende decentrale lønforhandlinger.

Forberedelserne til overenskomstforhandlingerne i 2010 er gået i gang. Ca. 700.000 lønmodtagere inden for DA/LO området skal have fornyet deres overenskomst til foråret, og Teleansattes overenskomst er en del af disse.

Vores generelle overenskomstvilkår forhandles via Dansk Metal / CO- industri med Dansk Industri. Parterne har her aftalt, at de indledende drøftelser sker i indeværende år med henblik på at de egentlige overenskomstforhandlinger gennemføres efter nytår. Parterne (DI – CO) vil tilstræbe at færdiggøre forhandlingerne så tidligt, at fremsendelse af opsigelse af overenskomsterne, ikke bliver nødvendig.

Hvis der ikke er opnået enighed om grundlaget for fornyelse af overenskomsterne inden den 12. februar 2010, drøfter parterne, hvordan det videre forløb skal være, inden eventuelt konfliktvarsel fremsendes.

De centrale forhandlinger (Co-industri og Dansk Industri) omhandler forhøjelse af: f.eks. mindsteløn, gene betalinger, pensionsbidrag, bedre vilkår for TR og uddannelse – almen og faglig. m.v. (særaftaler). Der forhandles ikke lønregulering ved det centrale bord.

Selve lønreguleringen forhandles først nå selve overenskomstfornyelsen er sket, og forhandles mellem TDC og Teleafdelingerne.

Dansk Metal og Teleafdelingernes krav om, at alle medarbejdere får en regulering der betyder at medlemmerne ikke går ned i realløn, kommer op imod TDC ´s stramme centrale lønstyring og overenskomstens bestemmelser om, at lederen og den enkelte medarbejder kan aftale lønnen ved en årlig løn samtale.


Oops, an error occurred! Code: 2024052521524293ae92d6
Vision Team Typo3 CMS