Næste >
08.04.2024 23:21 Age: 101 days

Aftale om lønregulering i Nuuday og TDC Net pr. 1. marts 2024

Læs mere om aftalerne om lønregulering for 2024


Der er opnået enighed ved forhandlingerne mellem Nuuday og Dansk Metals Landsklub i TDC, samt mellem TDC Net og Dansk Metals Landsklub i TDC om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2024.

Fælles for de ansatte i Nuuday og TDC Net, er det aftalt at langt de fleste ulempeydelser reguleres med 3,5%, med virkning fra den 1. marts 2024.
Ligeledes er det aftalt at mindstelønssatserne for lærlinge og elever reguleres med 0,5% frem til 28. februar 2025.

Udover de aftalte elementer i lønaftalerne, er fritvalgskontoen stedet fra 7 - 9% pr. 1. marts 2024.
Ligeledes er mindstelønnen hævet markant pr. 1. marts 2024, hvilket blev aftalt under overenskomstforhandlingerne i 2023.

Nuuday

I Nuuday har begge parter skulle arbejde hårdt, for at kunne lande en aftale. Som nævnt, henter vi 2%-point på fritvalgskontoen og derudover er mindstelønnen steget 3,42%. Da en stor del af vores kolleger på Metals overenskomst i butik og i callcenter, arbejder på mindstelønnen, var en stor del af årets budget til lønstigninger allerede brugt.

Efter en del tovtrækkeri, fandt vi frem til en aftale, om individuelle lønsamtaler, hvor det samlede resultat skal give et gennemsnit på mindst 1,2% (kolleger der allerede har modtaget en lønstigning pga. mindstelønnen vil ikke være en del af beregningen). Inflationen i 2023 endte på 3,3% og da selskabet tidligere har bevist, at de formår at lægge sig et stykke over den ramme vi aftaler, er vi trygge ved at årets gennemsnitlige lønstigning sammenlagt med overenskomstændringerne, vil give os en samlet reallønsfremgang.

Du kan læse hele aftalen her.

TDC Net
Landsklubben mener at den generelle udmøntning skal være så høj som muligt, mens TDC Net foretrækker at køre en model med ren individuel.
Efter en lang møderække er det aftalt at der gives en generel lønregulering på 1,85% af den fast løn til alle der var ansat 1. marts 2024 og som ikke er fritstillet 1. maj 2024.

Ud over ovennævnte generelle lønregulering og satsforhøjelserne kan der ske individuel lønregulering.
TDC Net har udarbejdet en samtaleguide der kan findes på Check-in under: People/Ansættelsesvilkår og politikker/Løn/Lønregulering.

Du kan se hele aftalen her.


Oops, an error occurred! Code: 202407190447400c3cc4f2
Vision Team Typo3 CMS