Næste >
12.09.2017 13:56 Age: 7 yrs

TDC hjemtager opgaverne fra Sitel A/S

TDC har besluttet at hjemtage de opgaver som i dag er placeret hos Sitel A/S. Det drejer sig om support- og billingopgaver.


Hjemtagelsen betyder, at knap 550 medarbejdere i Danmark den 1. december 2017 virksomhedsoverdrages fra Sitel til TDC A/S, YouSee, i henhold til virksomhedsoverdragel-seslovens regler. 

TDC har samtidig besluttet, at der fremover ikke skal løses opgaver i Kingston i England. I stedet vil TDC tilbyde de ca. 50 medarbejdere i en af TDC lokationerne. TDC har meddelt, at de planlægger at tilbyde fastansættelse til de ca. 200 vikarer, der arbejder for TDC i Sitel.

Medarbejderne placeres i YouSee Customer Contact Center, som fremover kommer til at håndtere alle opgaverne i Support, Billing og Kundeservice. Visse funktioner som undervisning, management, HR og løn placeres sammen med eksisterende enheder i TDC. 

Overenskomstgrundlag
Forud for hjemtagelsen har der været forhandlinger mellem Landsklubben og TDC. Det har været vigtigt for Landsklubben at sikre, at hjemtagelsen f.eks. ikke skete til Telco ApS., hvor overenskomsten jo ikke er sat i kraft.

Det er lykkedes for Landsklubben at indgå en aftale med TDC om, at hjemtagelsen sker til det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC. I den forbindelse er der blandt andet aftalt et tillæg til Lokalaftale 38 samt en ny Lokalaftale 4.D.2., som bygger på den eksisterende Lokalaftale 4.D.1.

Fremover vil gælde, at der mellem de lokale parter skal nedsættes et vagtplanudvalg. Der er ligesom i dag aftalt varierende ugentlig arbejdstid, som betyder, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid over en periode skal være 37 timer. Det er præciseret, at medarbejderen har krav på, at få oplyst, hvornår perioden starter og slutter, hvilket hidtil har været en udfordring på området.

Medarbejder der virksomhedsoverdrages fra Sitel A/S samt nyansatte medarbejdere omfattet af reglerne i Industriens Funktionæroverenskomst mht. pension og barsel. Allerede ansatte i området kan enten bestemme forsat at være omfattet af de nuværende regler i Særaftale II om Pension og Lokalaftale 17 om Barsel eller i stedet vælge at være omfattet af industriens regler.

Link til aftalerne om hjemtagelse af Sitel. 

Oops, an error occurred! Code: 20240625095849060b3edb
Vision Team Typo3 CMS