Den 8. maj 2018


Forlig om TDC-lønninger pr. 1. marts 2018

Alle Metals medlemmer ansat på det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC kan se frem til en reallønsfremgang – også i 2018

Der er opnået enighed ved forhandlingerne mellem TDC og Dansk Metals Landsklub i TDC om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2018.

TDC har under forhandlingerne fremført, at de lønstigninger som skal gives i år alene bør gives som individuelle lønstigninger. Landsklubben har under forhandlingerne holdt fast i, at der skal gives en generel lønstigning, således at alle medlemmer sikres en reallønsfremgang.

Resultatet er blevet, at der pr. 1. marts 2018 gives en generel lønstigning på 1,5% af den faste løn til alle som var ansat 1. marts 2018 og som ikke er fritstillet pr. 1. maj 2018 eller før. Stigningen er 0,2% højere end den, som blev aftalt sidste år.

Alle medlemmer på det tilpassede overenskomstgrundlag kan dermed – også i år - se frem til en reallønfremgang, eftersom fritvalgslønkontoen steg med 0,7% pr. 1. marts 2018. Dermed sikres den enkelte en lønfremgang på mindst ca. 2,1%. Dette skal ses i lyset af en forventning om en inflation i 2018 på 1,5 % iht. regeringens Økonomisk Redegørelse fra december 2017. For øjeblikket ligger inflationen i Danmark noget lavere på ca. 0,5%.

De fleste ulempetillæg og satser mv. vil blive reguleret med i gennemsnit 1,6% pr. 1. marts 2018. En liste over tillæg og satser fremgår af bilag 2 til forliget. Elevlønninger forhøjes med 1,7%. 

Rent praktisk vil lønstigningen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2018 og vi forventer, at det sker ved den løn som er disponibel i slutningen af maj 2018.

Individuelle lønregulering
Ud over ovennævnte generelle lønstigning og satsforhøjelserne kan der ske individuel lønregulering. TDC og Metals Landsklub har udarbejdet en samtaleguide som bilag 1 til lønaftalen.

Gennemsnitlig stigning i Metals område

Det er Landsklubbens forventning, at når 2018 er omme, at den gennemsnitlige lønstigning inden for Metals område vil lande på cirka 2,8%. I 2017 blev den gennemsnitlig stigning inden for Metals område på 2,7%. Til sammenligning kan vi oplyse, at den gennemsnitlige lønstigning på det private arbejdsmarked i 2017 var på 2,2%

Med venlig hilsen

Lars Jørgensen

Vision Team Typo3 CMS