Næste >
23.12.2013 13:09 Age: 9 yrs

Arbejdsretten: Pålæg om at holde arbejdet normaliseret

Hastemøde den 23. december i Arbejdsretten, hvor retsformanden pålægger medlemmerne af Dansk Metal ansat i TDC at holde arbejdet normaliseretTorsdag den 19. december 2013 kom det til nye arbejdsnedlæggelser i Skive, blandt andet pga. utilfredshed med TDC´s krav til forringelser ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

Dermed trodsede medlemmerne i Skive det pålæg om at holde arbejdet normaliseret,  som blev givet på fællesmødet den 16. december, hvor de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blev behandlet.

På grund af de nye overenskomststridige arbejdsnedlæggelser krævede arbejdsgiverne, at sagen blev hastebehandlet af Arbejdsretten.

Arbejdsretten havde mandag den 23. december 2013 kl. 13:00 et såkaldt forberedende retsmøde. På tidspunktet for mødets afholdelse var arbejdet genoptaget.

Retsformanden kom med en foreløbig kendelse om, at medlemmerne pålægges at holde arbejdet normaliseret.

Dansk Metal teleafdelingerne pålægger medlemmerne at holde arbejdet normaliseret.

Medlemmer som har deltaget i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser som begyndte den 5. december 2013 må imødese en bod.

Arbejdsretten idømmer sædvanligvis bod fra 1. strejketime, hvis arbejdet ikke arbejdet er genoptaget eller normaliseret senest efter fællesmødet med LO og DA´s medvirken, som blev holdt den 16. december 2013.

Skærpet bod dømmes sædvanligvis for de timer der ligger efter Arbejdsrettens pålæg, hvis medlemmerne ikke imødekommer pålægget fra Arbejdsretten.

Arbejdsrettens bodstakster
Arbejdsretten har faste takster når lønmodtagere idømmes bod for overenskomststridig adfærd, typist strejker:

Bod for faglærte:
Normal bod  = kr. 40,- pr. time. Idømmes normalt fra 1. strejketime, hvis arbejdet ikke genoptages inden fællesmøde begynder.

Skærpet bod = kr. 70,- pr. time. Idømmes normalt hvis pålæg fra Arbejdsrettens 1. møde ikke efterleves.

Bod for ufaglærte:
Normal bod  = kr. 35,- pr. time. Idømmes normalt fra 1. strejketime, hvis arbejdet ikke genoptages inden fællesmødet begynder.

Skærpet bod = kr. 65,- pr. time. Idømmes normalt hvis pålæg fra Arbejdsrettens 1. møde ikke efterleves.
Oops, an error occurred! Code: 202305280428097fae41ca
Vision Team Typo3 CMS