Den 27. marts 2020

Medlemsinformation fra Virksomhedsklubben TDC Net, Onsite

Der er ikke indgået nogen egentlig aftale med ledelsen om at benytte trepartsaftalen, og vi har derfor heller ikke aftalt fravigelser fra vores kollektive aftaler. Omvendt er det heller ikke nødvendigt at indgå en lokalaftale, hvis trepartsaftalen skal benyttes.

Ledelsen har bekræftet, at hvis der sker hjemsendelser, vil ledelsen, hvor det er muligt, tage hensyn til medarbejdere i risikogruppen eller medarbejdere der er samboende med nogen, der er i risikogruppen, eller arbejder for myndigheder eller er ansat i sundhedssektoren.

Ledelsen har nødvendigvis ikke kendskab til sådanne medarbejdere, så du bør i givet fald selv give dig til kende overfor ledelsen.

Ledelsen har lovet at informere samarbejdsudvalget inden, at der i givet fald sker hjemsendelser på trepartsaftalen. 

Vi gør opmærksom på, at hvis man f.eks. afvikler afspadsering, ferie og feriefridage og man uden at genoptage arbejdet dernæst hjemsendes på trepartsaftalen, vil de dage man har holdt afspadsering, ferie eller feriefridage tælle med i de op til fem dage, som medarbejderen selv skal betale for, medens man er hjemsendt på trepartsaftalen.

Vi har fortsat løbende drøftelser og samarbejde med ledelsen om den aktuelle arbejdssituation i forbindelse med COVID-19. Det drejer sig f.eks. retningslinjer, arbejdsprocedurer, nyhedsinfo fra ledelsen. 

Med venlig hilsenLars Jørgensen, Assens
Virksomhedsklubben, Onsite

Vision Team Typo3 CMS