Den 3. juli 2020

Præcisering

I den mail som teleafdelingerne sendte til medlemmerne torsdag den 2. juli 2020, var bl.a. følgende anført:

"Hvis I ikke holder de 16,64 dage i perioden fra den 1. maj til 31. august 2020, kan i søge at indgå aftale med TDC om at få de resterende feriedage overført til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode og de kan så afholdes efter de nye regler. De skal dog være afholdt senest den 31. december 2021".

Vi vil gøre opmærksom på, at overførslen af ikke afholdte feriedage til det nye ferieår som starter 1. september 2020 sker automatisk (se punkt 18 i TDC Q/A om Den nye ferielov).

https://tdc.sharepoint.com/sites/checkin/Medarbejder/overenskomst_og_ansaettelsesforhold/Ansaettelsesforhold/Sider/Q-%26-A-Den-nye-ferielov.aspx

Vi vil dog altid anbefale, at man på et så tidligt tidspunkt som muligt, aftaler med sin leder, hvornår ferie afholdes. På denne måde er der størst mulig sandsynlighed for, at ferie kan holdes på et tidspunkt man ønsker, i stedet for, at lederen blot varsler ferie til afholdelse.

Mvh.

Lars Jørgensen
Formand Metals Landsklub i TDC

Vision Team Typo3 CMS