Den 12. maj 2020

Forlig om TDC-lønninger pr. 1. marts 2020

Metals medlemmer ansat på det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, TDC Net og Nuuday kan se frem til en reallønsfremgang – også i 2020

Der er opnået enighed ved forhandlingerne mellem TDC og Dansk Metals Landsklub i TDC om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2020 for selskaberne omfattet af Særaftale I, dvs. TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

TDC har underforhandlingerne fremført, at de lønstigninger som skal gives alene bør gives som individuelle lønstigninger, navnlig med udgangspunkt i den situation, der er opstået i forbindelse med corona og med forventninger til negativ økonomisk vækst og stigende arbejdsløshed i 2020.

Omvendt har Landsklubben under forhandlingerne holdt fast i, at alle medarbejdere skulle have en rimelig regulering, navnlig med den ekstraordinære indsats, som medarbejderne yder i den aktuelle situation.

Resultatet er blevet, at der opnået forlig om at der pr. 1. marts 2020 gives en generel lønstigning på 1,38% af den faste løn til alle som var ansat 1. marts 2020 og som ikke er fritstillet pr. 15. maj 2020.
I forvejen er fritvalgslønkontoen steg med 1,0% pr. 1. marts 2020 af den ferieberettigede løn. Dermed sikres den enkelte minimum en lønfremgang i år på over 2,3%.

Ulempetillæg og satser mv. vil som hovedregel blive reguleret med 1,6% pr. 1. marts 2020. En liste over tillæg og satser fremgår af bilag 2 til forliget.

Rent praktisk vil lønstigningen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2020 og vi forventer, at det sker ved den løn som er disponibel i slutningen af juni 2020.

Individuelle lønregulering
Ud over ovennævnte generelle lønstigning og satsforhøjelserne kan der ske individuel lønregulering. TDC og Metals Landsklub har udarbejdet en samtaleguide som bilag 1 til lønaftalen.


Se protokollen om lønregulering pr. 1. marts 2020


Mvh
Lars Jørgensen
Formand Metals Landsklub i TDC

Vision Team Typo3 CMS