Den 5. april 2019

Aftale Funktionstillæg i CCC

For at lave en øget fleksibilitet, større gennemskuelighed og mere retfærdighed i vores aftale om funktionstillæg, har vi sammen med TDC udarbejdet en ny.

Den nye aftale giver ikke en direkte kronesats for de enkelte funktioner, men bruger et point system, som tydeliggør for den enkelte medarbejder, hvad muligheder de har for at dygtiggøre sig. Point systemet giver den enkelte oversigt over hvad der skal til for at komme videre til næste løntrin.

TDC har stadig retten til at bestemme hvilke uddannelser der er relevante og hvor mange vi skal bruge til de forskellige funktioner, men når der opstår nye uddannelser i selskabet, drøfter TDC og virksomhedsklubben hvor mange point den enkelte uddannelse skal give.

Funktionstillæggene vil fortsat indeholde 4 steps: 1500 kr, 3000 kr, 4500 kr og 6000 kr. For at sikre, at den enkelte medarbejder tager godt imod den nye aftale, vil ingen medarbejdere som tidligere har gjort sig fortjent til et bestemt tillæg, få frataget dette, hvis det nye point system ikke giver adgang. Dog er der en forventning, om at kollegaen deltager i de nye uddannelser. Ligeledes vil man heller ikke i fremtiden, miste sine point, hvis de uddannelser man har taget en dag skulle udgå. Her gælder også at man er forpligtet til at uddanne sig i de nye funktioner.

/mvh
Tobias Tolstrup
Virksomhedsklub YouSee

Læs aftale - klik her!
 

Vision Team Typo3 CMS