Den 8. maj 2018


TR-info fra Metal Virksomhedsklub i TDC Onsite

Vi har igennem længere tid været i fornuftig dialog med Onsites ledelse og samarbejdet har fungeret i forhold til alle de emner vi har i det daglige, det gælder både de udfordringer og de problemer der er og har været for kollegerne.

Selvom der foregår en masse forhandlinger, så er det forskelligt, hvornår de afsluttede dialoger og forhandlinger bliver synlige for den enkelte kollega. Men vi arbejder konstant for at gøre vores arbejdsplads bedre og mere effektiv,så vi kan fastholde vores job.

Et af de store emner er performence. Der cirkulerer lister rundt, som viser, hvem som er mest effektiv og hvem som producerer mindst. Det er ikke særligt motiverende at blive udstillet som den dårligste, men for nuværende er der en god dialog med Christian Duer, om at der skal kigges på listerne i forsøget på at finde en fornuftig løsning.

Andre emner er tøjordningen, ”Plus Minus tid”, overtid,hyppighed af medarbejdermøder generelt, bemanding af samarbejdsudvalg, vagter, afspadsering, My Work og ”Min Uge”, som tidligere blev nævnt som ”Mit Overblik”. Men som skrevet, så kommer resultaterne af forhandlingerne løbende hen over foråret.Et eksempel på det er netop Mit Overblik.

Det der fylder mest nu er fyringerne. Det er ved hårdt arbejde af både ledelsen og tillidsrepræsentanterne lykkedes at finde nye arbejdsopgaver, som har reddet nogle af vores kolleger fra at blive fyret. Desværre ikke nok, så der vil komme fyringer og Virksomhedsklubben Onsite er ikke enig i omfanget af de påtænkte afskedigelser.

Vi har igennem lang tid presses på for nye arbejdsopgaver, men det er ikke lykkedes til fulde. Vi vil forsat kæmpe for at ledelsen har fuld fokus på at sikre nye arbejdsopgaver, så vi undgår fyringerne. For nuværende ansættes der teknikere i København og i teknisk supportcenter i Århus. Vi  håber på at nogle af vores dygtige kollegaer vil benytte lejliheden til at søge de nye job.  Det er en god udvikling, som man kan lære af andre steder i landet.

Vi ved ikke helt, hvad den nye ejerkreds i TDC vil. Det bliver spændende, om de kan fastholde og udvikle arbejdspladser i TDC, som der har været skrevet meget om i pressen.

V/ klubformand Lars Jørgensen (Assens)

Vision Team Typo3 CMS