Den 27. marts 2018

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond (PTU) er en fond, hvor 3F Post, HK Post & Kommunikation og Dansk Metal hver især organiserer ansatte i Post Danmark og TDC (tidligere medlemmer af Telekommunikationsforbundet).

Fonden afholder 2 årlige fondsmøder i hhv. juni og november måned.

Ansøgninger skal udfyldes på fondens ansøgningsskema, og ansøgninger skal senest være fonden i hænde, jf. de annoncerede tidsfrister i hhv. juni og november måned.

Ansøgningerne sendes til:

3F Industrigruppen
Att.: Dorthe Holst Hansen
Kampmannsgade 4
1790 København V

HK Post & Kommunikation
c/o PostNord Danmark
Att.: Eigil Johannesen
Hedegaardsvej 88
2300 Købehavn S

Dansk Metal
Att.: Susan Gravesen
Molestien 7
2450 København SV
e-mail: subg@danskmetal.dk

Du kan benytte ansøgningsskemaet nedenfor:

Download ansøgningsskemaet: Klik her for ansøgningskema til PTU

1. Fondens formål
  • At yde støtte til trængende medlemmer af de 3 tilsluttede organisationer
  • At yde tilskud til kulturelle og sportslige aktiviteter, der forestås af organisationer med tilknytning til post- og teleområdet
2. Dokumentation
  • Der skal altid medsendes original dokumentation for afholdte udgifter (ekspeditionsliste fra apoteket er ikke original dokumentation), og der kan kun ydes tilskud/støtte til dokumenterede udgifter der maksimalt går 1 år tilbage fra ansøgningsfristen.
3. Fonden har mulighed for at yde støtte/hjælp ud fra følgende muligheder
  • Dokumenterede udgifter til eksempelvis medicin, behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapi.
  • Der kan ydes et legat på 2.500,- kr. til dokumenterede udgifter for tandbehand-ling og briller.
  • Der kan ydes et legat på 2.500,- kr. til kulturelle og sportslige aktiviteter. Seneste regnskab skal medsendes.
4. Øvrige forhold
  • Der skal i ansøgningen oplyses om medlemskab af Sygesikring ”danmark”, og godtgørelse fra Sygesikring ”danmark” skal fremgå af den indsendte dokumentation.
  • Ansøgningen skal indeholde bankens registrerings- og kontonummer.


Vision Team Typo3 CMS