Den 1. december 2016

TDC fortsætter afskedigelserne i 2017

Landsklubbens forhandlingsudvalg har mandag og onsdag haft forhandlinger med TDC om TDC’s påtænkte personalereduktioner i 2017.

Forhandlingerne blev gennemført på grundlag af parternes overenskomstgrundlag og lovgivningen om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

TDC kunne oplyse om, at man forventer at reducere personaletallet inden for Metals område med op til ca. 435 stillinger. Men TDC kunne ikke oplyse om, hvor mange af de 435 stillingsnedlæggelser som vil føre til egentlige afskedigelser. Det skyldes, at en del af de 435 stillinger som nedlægges er ubesatte stillinger, som ikke bliver genbesat. For yderligere at mindske antallet af ufrivillige fratrædelser har TDC oplyst, at der indtil videre er indført styret ansættelsesstop, som indebærer at alle relevante nyansættelser skal godkendes af den relevante koncerndirektør. Endvidere er det planen, at der etableres arbejdsopgaver i relation til Giga-speed-projektet, hvilket kan mindske personalereduktionerne med op til 100 personer.

Dansk Metals Landsklub meddelte under forhandlingerne, at man ikke er enige i nødvendigheden af personalereduktionerne på det foreliggende grundlag og i det oplyste omfang.

I stedet for tvunge afskedigelser mener vi, at TDC bør etablere attraktive fratrædelsesvilkår. Samtidig mener vi, at TDC bør hjemtage en lang række af de opgaver, som i dag er outsourcet til andre virksomheder i Danmark eller offshoret til udlandet. Kombineres dette med løbende opkvalificering af medarbejderne til morgendagens arbejdsopgaver mener Landsklubben, at man kan nå meget langt uden tvunge afskedigelser.

TDC ville ikke imødekomme vores krav om, at der skal give økonomiske fratrædelsesvilkår udover, de bestemmelser som i forvejen skal gives ifølge overenskomsten og lovgivningen. Men TDC vil tilbyde outplacement-ordninger for de berørte medarbejdere. Desuden tilbyder TDC uvildig økonomisk rådgivning.
På trods af uenigheden blev der onsdag underskrevet en protokol, hvor rammerne for de af TDC påtænkte afskedigelser er beskrevet. Protokollen beskriver bl.a. mulighederne for omskoling, intern jobformidling, jobcenteraktiviteter og proces for gennemførelse af kommende afskedigelser.

Frivillige fratrædelser
Til protokollen er der tilknyttet en såkaldt Rammeproces for personalereduktionerne. Rammeprocessen beskriver den metode som samarbejdsudvalgene skal benytte ved personalereduktionerne i 2017. F.eks. skal det respektive samarbejdsudvalg tage stilling til om der skal etableres en frivillig fratrædelsesrunde inden at ledelsen i givet fald udpeger de overtallige

Derfor vil der i nogle af enhederne i TDC formentlig blive tale om en proces med en egentlig frivillig fratrædelsesrunde. Men selv om der ikke vil være en sådan proces i din enhed, vil der altid være mulighed for, at du kan ansøge din leder eller den lokale HR-enhed om frivillig fratrædelse. Der er dog ikke retskrav på at få bevilliget en frivillig fratrædelse, men går du i tanker om at søge væk fra TDC Group kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller Metals Virksomhedsklub for det område, du er ansat i.

Du er velkommen til at kontakte din teleafdeling som kan bistå dig med hvilken tillidsrepræsentant eller Virksomhedsklub du er tilknyttet. Ligeledes kan din teleafdeling hjælpe dig med at lægge en karriereplanlægning som kan ruste dig til fremtidens job og opkvalificere dine kompetencer så risiko for ledighed minimeres.

Læs Protokol af 30. november 2016 om forventede personalereduktioner i 2017 incl. Rammeproces.

Giga-speed-projektet
Det er planen, at TDC Operations Onsite i forbindelse med Giga-speed-projektet etablerer arbejdsopgaver i et omfang svarende til op til 100 fuldtidsansatte. Der vil i den kommende tid blive iværksat drøftelser mellem TDC og Metals Virksomhedsklub i Onsite om hvordan og hvorledes disse arbejdsopgaver kan blive udført, således at vi kan minimere antallet af afskedigelser.

 

Vision Team Typo3 CMS