Den 1. december 2016

Organisationsændringer i TDC Group

Udmøntningen af den nye strategi, som TDC Group offentliggjorde i begyndelsen af januar 2016, er nu nået til TDC Operations.

I september skete der organisatoriske ændringer i både YouSee og Erhverv, som et led i implementeringen af den nye strategi.

TDC fortalte på Medarbejderportalen fredag den 25. november, at der sker væsentlige ændringer i Operations, som vi i hovedtræk oplister her:

  • IT deles i to områder: IT Development og IT Operation.
  • Netværksrelaterede opgaver samles i ny enhed, der hedder Network.
  • Kørende teknikere samles i én On-site organisation.
  • Procurement & Facility Management ændrer navn til Procurement & Logistics.
  • Finans: Her flytter Shared Service, Produktregnskab og Wholesale Controlling & Accounting & Billing til Group Finance.
  • Strategy & Business Development udvides og skifter navn til Strategy & Transformation. 
  • Wholesale flyttes til Group Strategy
  • Facility management flyttes til Koncern Finans

Organisationsændringerne kommer til at berøre over 1.000 medarbejdere. De fleste flyttes i første omgang teamvis.

Nogle af medarbejderne flyttes til andre enheder i TDC. Derfor vil organisationsændringen også påvirke disse andre enheder.

Organisationsændringerne har været behandlet i de respektive samarbejdsudvalg og arbejdet fortsætter i udvalgene, til alle ændringer er faldet på plads.

Vision Team Typo3 CMS