Den 6. september 2016

TDC i ny fyringsrunde

Mandag morgen har TDC meddelt 65 medarbejdere, at de bliver afskediget. En del af de fyrede er medlemmer af Dansk Metal

Afskedigelserne er indeholdt i de tal, som TDC allerede i december 2015 bebudede ville ske i kalenderåret 2016. For Dansk Metals område meddelte TDC dengang, at der i 2016 skal ske reduktionerne med cirka 160 medarbejdere.

I såvel en protokol fra forhandlingerne i 2015 samt på et nyligt afholdt ekstraordinært møde i TDC´s Hovedsamarbejdsudvalg har de faglige organisationer meddelt følgende:

  • at organisationerne ikke var enige i nødvendigheden af personalereduktionerne på det foreliggende grundlag og i det oplyste omfang,
  • at afskedigelser vil kunne være usaglige, idet TDC fortsat inden for visse områder anvender vikarer og entreprenører,
  • at organisationerne i det hele, i forhold til de enkelte afskedigelser, forbeholder sig at forfølge disse fagretsligt,
  • at organisationerne på trods af ovennævnte tilbød at optage forhandlinger om vilkår svarende til de tidligere vilkår (dvs. vilkår som indtil 2014 var gældende).

I en kommentar til afskedigelserne siger formanden for Metals Landsklub i TDC, Lars Jørgensen, som tillige er næstformand i Hovedsamarbejdsudvalget:

- Dette er en situation, vi gerne ville have været fri for, men det er klart, at vi fra alle foreningerne sørger for at hjælpe vores medlemmer på bedste vis. Det er vigtigt, at de, der er blevet opsagt, kontakter deres fagforening, som vil kunne hjælpe med støtte og råd i den konkrete situation samt supplerende hjælp til at finde nye udfordringer uden for TDC.

- Dansk Metals teleafdelingerne står klar med Metal Jobstarter, til de afskedigede medlemmer. Metal Jobstarter indebærer, at de pågældende medlemmer hjælpes til at finde nye job uden for TDC, og helst inden første ledighedsdag, så man helt undgår arbejdsløshed, fortsætter Lars Jørgensen.

- Metals Landsklub har desuden indgået aftaler med TDC om, at medarbejdere der opsiges kan få uddannelse i opsigelsesperioden. Og her kan fagforeningen også hjælpe med karrieplanlægning. Det er bare at kontakte fagforeningen, siger Lars Jørgensen.

- Aftalen med TDC indebærer også, at tillidsrepræsentanter kan forsøge at lave SWOP. Det betyder at et medlem som frivilligt ønsker at fratræde, kan forsøges at blive byttet ud med et medlem som TDC fyrer. Vi kan naturligvis ikke love at det lykkes, men vores tillidsrepræsentanter vil sammen med TDC gøre alt, hvad der står i deres magt, siger Lars Jørgensen.Vision Team Typo3 CMS