Den 4. november 2015


Urafstemning om ny lokaleaftale 39 i Entrepreneur

Virksomhedsklub Channels har den sidste måned forhandlet en ny lokalaftale på plads, som medlemmerne i Entrepreneur skulle stemme om.

Aftalen indeholder ændringer både på proces og overenskomstområde. Vores mål i Dansk Metal er ikke at forhandle overenskomst forringelser, men i denne situation har det været nødvendigt, for at fastholde arbejdspladserne i TDC.

Der har de seneste dage, været afholdt infomøder med stor deltagelse af engagerede medarbejdere i Entrepreneur.Vi er glade over den store opbakning og tilkendegivelse, vores medlemmer har givet os i forbindelse med afstemningen.

83 % af vores medlemmer har stemt JA
14 % af vores medlemmer har stemt NEJ
3 % af vores medlemmer har stemt BLANK

Stemmeprocenten ved afstemningen var på 100 %.

Venlig hilsen
Virksomhedsklub Channels
Pia Holmgaard Olsen
Formand

Læs Lokalaftale 39

 

 

Vision Team Typo3 CMS