Den 30. oktober 2015

Aftale om særlige ansættelsesvilkår i Entrepreneur

Dansk Metals Virksomhedsklub i Channels har indgået en aftale med TDC Entrepreneur. Aftalen er betinget af endelig godkendelse ved afstemning blandt de berørte medlemmer af Dansk Metal. Aftalen vil være til afstemning den 3. og 4. november 2015.

Medarbejderne i Enrepreneur, vil i en særskilt meddelelse modtage indkaldelse til et informationsmøde, samt få information om hvordan berørte medlemmer af Dansk Metal kan afgive sin stemme om aftalen.

Om baggrunden for at aftalen er indgået.
I forbindelse med ”Den fremtidige forretningsmodel” (FOM) har ledelsen i Channels undersøgt mulighederne for at indgå partnerskab med ekstern leverandør, for at se på mulighederne for at opnå en økonomisk besparelse.

For at bevare arbejdspladser i TDC og Channels, har bestyrelsen i Virksomhedsklub Channels i den senere tid, set sig nødsaget til at indgå aftaler, hvor der blev ændret i løn - og arbejdsforhold for kollegerne i Channels.

Vi er ikke stolte af at måtte indgå sådanne aftaler, men alternativet, truslen om outsourcing, har for os været endnu værre. Hvis området var blevet outsourcet ville lovgivningen kun beskytte løn – og arbejdsvilkår frem til 1. marts 2017, for de medarbejdere der blev virksomhedsoverdraget. (I 2014 lykkes det ikke at finde en intern løsning, hvorfor ca. 800 kollegaer blev outsourcet til Sitel.)

Ved forhandlingerne omkring Sales & Support tidligere på måneden, blev Entrepreneur pludselig inddraget, selvom området ikke var blevet nævnt tidligere. Grundet tidspres, havde Entrepreneurs tillidsrepræsentanter ikke haft nogle reelle muligheder for at finde proces-besparelser og området er meget forskelligt fra det øvrige Sales og kan efter vores opfattelse ikke sammenlignes med det øvrige Sales.

Derfor insisterede forhandlingsudvalget på, at Entrepreneur blev taget ud af forhandlingerne omkring Sales & Support.

Dette lykkedes og for at finde en intern løsning og undgå outsourcing, forsøgte Tillidsrepræsentanter fra SU og Entrepreneur at finde besparelser på området. Tillidsrepræsentanterne kom med mange gode ideer til, hvor der kunne spares penge og hvor der kunne forbedres i forhold til arbejdsprocesser, men desværre ikke nok til at kunne undgå besparelser på overenskomstområdet.

Indholdet i aftalen
Resultatet af forhandlingerne indebærer, at TDC ikke vil kigge på et samarbejde med ekstern partner om outsourcing, hvis der bliver stemt ja til aftalen.

TDC giver tilsagn om mindst indtil 31. december 2018 ikke at ville indgå aftaler, som omfatter yderligere outsourcing eller offshoring af medarbejdere i Entrepreneur.

For nuværende fastansatte medarbejdere, vil den største betydning være, at den nuværende betalte frokostpause bortfalder således, at arbejdstiden i realiteten udvides med ½ time pr. dag fremover. Den enkelte medarbejder modtager som kompensation et engangsbeløb på kr. 15.000,-. Engangsbeløbet udbetales til fastansatte med en ansættelsesanciennitet på 18 måneder eller mere.

Ændring i log-ud tiden. Fremover bliver der ikke skemalagt log-ud tid. Derimod vil man for de første 15 min. Efter skemalagt arbejdstid  få flex 1:1 for at tømme kø eller gøre en kunde færdig. Derefter vil man få overarbejde pr. påbegyndt 15 min.

Du kan læse aftalerne på metaltele.dk/entrepreneur

Konklusion
Der er i medlemskredsen givetvis både tilhængere og modstandere af det resultat som nu foreligger. Med det indgåede resultat, får du mulighed for at stemme om resultatet. Det er trods alt din fremtidige hverdag, det hele handler om. Vi ønsker at stemmedeltagelsen bliver så høj som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen
Virksomhedsklubben i Channels.Vision Team Typo3 CMS