Den 12. oktober 2015

Aftale om særlige ansættelsesvilkår i Sales & Support

Dansk Metals Virksomhedsklub i Channels har indgået en aftale med TDC Sales & Support. 

Aftalen er betinget af endelig godkendelse ved afstemning blandt de berørte medlemmer af Dansk Metal. Aftalen vil fra den 20. til 22. Oktober 2015 være til afstemning blandt berørte medlemmer.

Du vil i en særskilt meddelelse modtage indkaldelse til et informationsmøde samt information om hvordan berørte medlemmer af Dansk Metal kan afgive sin stemme om aftalen.


I dette brev gennemgår vi:

a) Baggrunden for at aftalen er indgået

b) Indholdet i aftalerne

Om baggrunden for at aftalen er indgået.
I forbindelse med ”Den fremtidige forretningsmodel” (FOM) har ledelsen i Salg og Support undersøgt mulighederne for at indgå partnerskab med ekstern leverandør for at se på mulighederne for at opnå en økonomisk besparelse og en markant forbedring af KPIér på området.

For at forsøge at finde en intern løsning samtidig med undersøgelse hos eksterne partner blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tillidsrepræsentanter fra SU, hvor der blev kigget på muligheder for at undgå en outsourcing.

Dette kunne undgås, hvis vi som tillidsrepræsentanter kunne pege på områder, hvor der kunne spares penge i Sales & Support. Tillidsrepræsentanterne kom med mange gode ideer til, hvor der kunne spares penge og hvor der kunne forbedres i forhold til arbejdsprocesser. Dog var det umuligt, at finde hele besparelsen alene ved disse tiltag.

Dansk Metals Virksomhedsklub i Channels, følte sig derfor nødsaget til at indlede forhandlinger med TDC på det overenskomstmæssige område. Dette indebærer, at der blev ændret i løn- og arbejdsforholdene, så de matcher de løn - og arbejdsforhold, som gælder i resten af branchen i Danmark.

Hvis området var blevet outsourcet ville lovgivningen kun beskytte løn – og arbejdsvilkår frem til 1. marts 2017, for de medarbejdere der blev virksomhedsoverdraget. (I 2014 lykkes det ikke at finde en intern løsning, hvorfor ca. 800 kollegaer blev outsourcet til Sitel.)

For at undgå en lignede situation var det vigtigt for Virksomhedsklubben i Channels at indgå en aftale med TDC for at bevare flest mulige arbejdspladser i TDC Salg og Support.

Indholdet i aftalen
Resultatet af forhandlingerne indebærer, at TDC vil standse forhandlingerne med ekstern partner om outsourcing, hvis der bliver stemt ja til aftalen.

TDC giver tilsagn om mindst indtil 31. december 2018 ikke at ville indgå aftaler, som omfatter yderligere outsourcing eller offshoring af medarbejdere i Sales & Support.

Channels bekræftede også, at de ville vurdere på om andre arbejdsopgaver inden for Sales & Supports arbejdsområde, med fordel kan hjemtages.

Ledelsen i Sales & Support oplyste også om, at man vurderer på, om de nuværende lokationer i København, Århus og Odense, skal suppleres med yderligere en lokation i en middelstor provinsby. Der er ikke taget beslutning om dette, men man håber at man i højere grad her kan finde medarbejderprofiler der kan fastholdes længere. Denne proces følges i SU.

Ledelsen garanterer mod geografisk flytning af din stilling indtil 31. december 2018.

For nuværende fastansatte medarbejdere, vil den største betydning være, at den nuværende betalte frokostpause bortfalder således, at arbejdstiden i realiteten udvides med ½ time pr. dag fremover. Den enkelte medarbejder modtager som kompensation et engangsbeløb på kr. 15.000,-. Engangsbeløbet udbetales til fastansatte med en ansættelsesanciennitet på 2 år eller mere.

Ændring i log-ud tiden. Fremover bliver der ikke skemalagt log-ud tid. Derimod vil man for de første 15 min. Efter skemalagt arbejdstid  få flex 1:1 for at tømme kø eller gøre en kunde færdig. Derefter vil man få overarbejde pr. påbegyndt 15 min.

For nye medarbejdere, bliver den 6. feriefridag fjernet, ferietillægget ændres fra de nuværende 1 ½% til 1% og pensionen ændres fra 12% firmabetalt pension til 8 % firmabetalt og 4 % egenbetaling. 

Du kan læse aftalerne på metaltele.dk/sales

Konklusion
Der er i medlemskredsen givetvis både tilhængere og modstandere af det resultat som nu foreligger. Med det indgåede resultat, får du mulighed for at stemme om resultatet. Det er trods alt din fremtidige hverdag, det hele handler om. Vi ønsker at stemmedeltagelsen bliver så høj som overhovedet muligt.

Med venlig hilsen
Virksomhedsklubben i Channels.

Vision Team Typo3 CMS