Næste >
04.10.2017 15:23 Age: 7 yrs

Køretillæg til timelønnede teknikere


Landsklubben har konstateret, at TDC i brevene til timelønnede teknikere for det første  fejlagtigt har anført i ansættelsesbeviserne, at der er tale om et ikke-pensionsgivende tillæg, og for det andet fejlagtigt har anført, at det månedlige køretillæg i Lokalaftale 11.C. omregnes til et timetillæg.

Den 24. august var der et forhandlingsmøde med TDC om sagen.

Parterne blev enige om, at køretillægget for timelønnede er pensionsgivende. TDC oplyser dog, at der ér betalt pension af køretillægget, selv om der fejlagtigt i ansættelsesbeviset er anført, at køretillægget er ikke-pensionsgivende. 

Parterne er også enige om, at køretillægget er et månedligt tillæg og ikke skal omregnes til et timetillæg. TDC vil rette dette snarest muligt. TDC bekræftede på forhandlingsmødet at ville foretage efterbetaling til de timelønnede medarbejdere som Landsklubben kan påvise at have lidt et tab i forhold til, hvis køretillægget havde været beregnet som månedligt tillæg.

Medarbejdere som har fået et forkert ansættelsesbevis, hvor det er anført at køretillægget er ikke-pensionsgivende og/eller er anført at køretillægget er et timetillæg i stedet for et månedligt tillæg, vil modtage et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til ansættelsesbeviset.

Timelønnede teknikere der skal have foretaget efterbetaling af køretillæg, skal rette henvendelse til sin tillidsrepræsentant.

Link til protokollen af 24. august 2017 – Klik her! Oops, an error occurred! Code: 20240719040732ffd4b3f3
Vision Team Typo3 CMS