Næste >
16.12.2014 12:26 Age: 9 yrs

Staten hjemtager Lyngby Radio


Lyngby Radio varetager den maritime nød- og sikkerhedstjeneste. Der er tale om en radiotjeneste, der gør det muligt for skibe at tilkalde assistance, hvis de kommer i vanskeligheder eller i nød til søs.

TDC har i dag ansvaret for den maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark. Det sker som led i TDC´s forsyningspligt på teleområdet.

Det maritime nød- og sikkerhedsnet består af Lyngby Radios antennepositioner forskellige steder i landet (også kaldet radionettet) samt ekspeditionspladserne i Bagsværd ved Lyngby (også kaldet radiorummet).
Regeringen besluttede i 2012 at ophæve forsyningspligten på den radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjeneste i Danmark.

Beslutningen indebærer, at Forsvaret overtager driften af selve radiorummet fra 1. januar 2015.
Selve virksomhedsoverdragelsen sker pr. 1. januar 2015. Statens advokat, Kammeradvokaten, mangler fortsat i skrivende stund (den 11. december 2014) at udfærdige et notat om overdragelsen. Når der sker virksomhedsoverdragelse fra TDC, er der sædvanligvis en forhandling mellem TDC og Landsklubben, hvor der udfærdiges protokol om f.eks. rådighedslønforpligtelsen for tidl. statstjenestemænd.

I den konkrete sag, kan denne forhandling først afsluttes, når Kammeradvokaten får færdiggjort sit notat. Vi forventer derfor, at forhandlingen med TDC først bliver gennemført i anden halvdel af januar 2015.

Forsvarets Personalestyrelse har allerede bebudet, at de vil frasige sig det tilpassede overenskomstgrundlag for de overførte medlemmer.  Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven vil de rettigheder som udspringer af det tilpassede overenskomstgrundlag, på trods af frasigelsen, blive videreført som individuelle rettigheder frem til udgangen af februar 2017, hvor overenskomsterne på det private arbejdsmarked skal fornys.

Dansk Metal har imidlertid overenskomst med Staten.  Dansk Metal påregner derfor, at der i januar/februar 2015 kan optages tilpasningsforhandlinger  med Staten om løn- og arbejdsvilkår for de medarbejdere der bliver  virksomhedsoverdraget. Statens overenskomst skal fornys allerede pr. 1. april 2015.
V. / Carsten D. NielsenOops, an error occurred! Code: 202310030103277771c6ef
Vision Team Typo3 CMS