Den 30. april 2019

 

Forlig om TDC-lønninger pr. 1. marts 2019

Alle Metals medlemmer ansat på det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC kan se frem til en reallønsfremgang – også i 2019

Der er opnået enighed ved forhandlingerne mellem TDC og Dansk Metals Landsklub i TDC om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2019.

TDC har under forhandlingerne fremført, at de lønstigninger som skal gives i år alene bør gives som individuelle lønstigninger. Landsklubben har under forhandlingerne holdt fast i, at der skal gives en generel lønstigning, således at alle medlemmer sikres en reallønsfremgang.

Resultatet er blevet, at der pr. 1. marts 2019 gives en generel lønstigning på 1,7% af den faste løn til alle som var ansat 1. marts 2019 og som ikke er fritstillet pr. 1. maj 2019 eller før. Stigningen er 0,2% højere end den, som blev aftalt sidste år.

Alle medlemmer på det tilpassede overenskomstgrundlag kan dermed – også i år - se frem til en reallønfremgang, eftersom fritvalgslønkontoen steg med 0,6% pr. 1. marts 2019. Dermed sikres den enkelte en lønfremgang på mindst ca. 2,2%. Dette skal ses i lyset af en forventning om en inflation i 2019 på 1,5% iht. regeringens Økonomisk Redegørelse fra december 2018. For øjeblikket ligger inflationen i Danmark noget lavere på ca. 1,2%.

De fleste ulempetillæg og satser mv. vil blive reguleret med 1,6% pr. 1. marts 2019. En liste over tillæg og satser fremgår af bilag 2 til forliget. Elevlønninger forhøjes med 1,7%. 

Rent praktisk vil lønstigningen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2019 og vi forventer, at det sker ved den løn som er disponibel i slutningen af juni 2019.

Individuelle lønregulering
Ud over ovennævnte generelle lønstigning og satsforhøjelserne kan der ske individuel lønregulering. TDC og Metals Landsklub har udarbejdet en samtaleguide som bilag 1 til lønaftalen.

Gennemsnitlig stigning i Metals område

Det er Landsklubbens forventning, at når 2019 er omme, at den gennemsnitlige lønstigning inden for Metals område i TDC vil lande på cirka 3,3%. I 2018 blev den gennemsnitlig stigning inden for Metals område i TDC på cirka 3,2%. Til sammenligning kan vi oplyse, at den gennemsnitlige lønstigning på det private arbejdsmarked i 2018 var på 2,5%

Med venlig hilsen

Lars Jørgensen

Formand

Klik her - Forlig om løndannelsen pr. 1. marts 2019


---

Vision Team Typo3 CMS