Den 25. november 2018

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond

Post- og Telepersonalets Understøttelsesfond (PTU) er en fond, hvor 3F Post, HK Post & Kommunikation og Dansk Metal hver især organiserer ansatte i Post Danmark og TDC (tidligere medlemmer af Telekommunikationsforbundet).

Fonden afholder 2 årlige fondsmøder i hhv. juni og november måned.

Ansøgningen skal udfyldes på fondens ansøgningsskema  og ansøgningen skal senest være fonden i hænde den 1. juni/1. november. Ansøgningen sendes til:


Ansøgningerne sendes til:

3F Industrigruppen
Att.: Dorthe Holst Hansen
Kampmannsgade 4
1790 København V

HK Post & Kommunikation
c/o PostNord Danmark
Att.: Eigil Johannesen
Hedegaardsvej 88
2300 Købehavn S

Dansk Metal
Att.: Michael Antonsen
Molestien 7
2450 København SV

Du skal benytte ansøgningsskemaet nedenfor:


Download ansøgningsskemaet: Klik her for ansøgningskema til PTU

1. Fondens formål

 • At yde støtte til trængende medlemmer af de 3 tilsluttede organisationer
 • At yde tilskud til kulturelle og sportslige aktiviteter, der forestås af organisationer med tilknytning til post- og teleområdet

2. Dokumentation

 • Der skal altid medsendes original dokumentation for afholdte udgifter (ekspeditionsliste fra apoteket er ikke original dokumentation), og der kan kun ydes tilskud/støtte til dokumenterede udgifter der maksimalt går 1 år tilbage fra ansøgningsfristen.

3. Fonden har mulighed for at yde støtte/hjælp ud fra følgende muligheder

 • Dokumenterede udgifter til lægeordineret medicin (ikke kosttilskud eller alternativ medicin).
  • Dokumenterede udgifter til behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og zoneterapi.
  • Dokumenterede udgifter for tandlægebehandling og briller ydes legat(er) på 2.500,- kr..
  • Kulturelle og sportslige aktiviteter ydes legat(er) på 2.500,- kr. Seneste regnskab skal medsendes.

4. Øvrige forhold

 • Der skal i ansøgningen oplyses om medlemskab af Sygesikring ”danmark ”, og godtgørelse fra ”danmark” skal fremgå af den indsendte dokumentation. Såfremt der  ikke af den indsendte dokumentation fremgår, hvad der er udbetalt fra ”danmark”, skal opgørelse fra ”danmark” medsendes.
 • Ansøgningen skal indeholde bankens registrerings- og kontonummer.

 

Vision Team Typo3 CMS