Den 21. marts 2018


Timelønnedes afspadsering af overarbejde og erstatning for lørdag

Der har gennem længere tid været uhensigtsmæssigheder for timelønnede ved afspadsering af overarbejde samt for timelønnede tekniker og erstatningsfridag ved lørdagsarbejde.

TDC´s personalesystem har hidtil været sat sådan op, at der ved overarbejde er sket automatisk udbetaling af timerne, også selv om det blev aftalt mellem medarbejder og leder, at der skulle ske afspadsering. Når den timelønnede medarbejdere afviklede overarbejdet blev medarbejdernes løn reduceret med de timer som blev afspadseret.

Selv om de timelønnede ikke er blevet snydt for penge, har Landsklubben fået mange henvendelser fra de timelønnede om uhensigtsmæssigheden ved denne opsætning i personalesystemet. Godt nok får man pengene på forskud (når overarbejdet bliver optjent), men man mangler penge på lønsedlen når man afspadserer  - hvis man altså ikke lige har husket at gemme pengene i banken.

På tilsvarende vis oplever teknikere som arbejder på lørdage iht. aftalen om forskudttid i Onsite, at de optjente timer bliver udbetalt, når timerne optjenes, og når teknikeren måske på et noget senere tidspunkt holder erstatningsfridag, bliver lønnen reduceret.   

Landsklubben og TDC har efterhånden gennem adskillige måneder forhandlet et løsning på problemet.

Aftale træder i kraft 1. maj 2018
Der er nu indgået en aftale mellem TDC og Landsklubben som træder i kraft 1. maj 2018.

Ordningen indebærer, at overarbejde først udbetales enten når der er taget stilling til at overarbejdet skal udbetales, eller at det ”gemmes”, indtil den timelønnede medarbejder afspadserer, således at lønnen ikke ved afspadsering reduceres. Overarbejdstillægget for de timelønnede vil dog fortsat blive udbetalt snarest muligt efter overarbejdets optjening.


Tilsvarende gælder for teknikere på lørdagsarbejde iht. forskudttidsaftalen i Onsite. Timetillægget udbetales snarest muligt efter lørdagsarbejdet, men de ekstra timer for lørdagsarbejde ”gemmes” til den dag, hvor den timelønnede medarbejder holder erstatningsfri, således at lønnen ikke ved erstatningsfridag reduceres.


Du kan læse aftalen ved at klikker her

Lars Jørgensen
Formand

Vision Team Typo3 CMS