Den 6. februar 2018


TDC fortsætter med afskedigelserne i 2018

Igen i år forventer TDC, at der er behov for egentlige afskedigelser. Der har derfor været ført forhandlinger mellem TDC og Dansk Metal, Landsklubben om de påtænke reduktionerne i 2018. Forhandlingerne er sket i henhold til parternes overenskomstgrundlag og lovgivningen om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

TDC har oplyst, at man forventer at reducere personalet med ca. 350 inden for Metals område. TDC håber, at nogle af reduktionerne kan måske ske ved ikke at genbesætte ledige stillinger eller ved intern mobilitet, men der vil ifølge TDC være behov for egentlige afskedigelser.

TDC oplyste, at årsagen til personalereduktionerne bla. er færre fejl, effektiviseringer, indførelse af ny teknologi/digitalisering, reorganiseringer, relevant fravalg og fokusering for at opnå nødvendige omkostningsreduktioner på baggrund af markedsudviklingen.

Dansk Metals Landsklub meddelte under forhandlingerne, at vi ikke er enige i nødvendigheden af personalereduktionerne på det foreliggende grundlag og i det oplyste omfang. I stedet for tvunge afskedigelser mener vi, at TDC bør etablere attraktive fratrædelsesvilkår samt hjemtage en lang række af de opgaver, som i dag er outsourcet til andre virksomheder i Danmark eller udlandet. Kombineres det med løbende opkvalificering af medarbejderne til fremtidens arbejdsopgaver mener vi, at man kan nå meget langt uden tvunge afskedigelser.

TDC ville ikke imødekomme vores krav om, at der skal give økonomiske fratrædelsesvilkår udover, de bestemmelser som i forvejen skal gives ifølge overenskomsten og lovgivningen. Men TDC tilbyder out-placement-ordninger og uvildig økonomisk rådgivning.

På trods af uenigheden blev der den 30. januar 2018 underskrevet en protokol, hvor rammerne for de afskedigelser som TDC påtænkte at gennemføre er beskrevet. Protokollen beskriver bl.a. mulighederne for omskoling, intern jobformidling, jobcenteraktiviteter og proces for gennemførelse af afskedigelserne.

Frivillige fratrædelser

Til protokollen er der tilknyttet en såkaldt Rammeproces for personalereduktionerne i 2018, som samarbejdsudvalgene skal benytte. F.eks. skal samarbejdsudvalgene tage stilling til, om der skal etableres en frivillig fratrædelsesrunde inden at ledelsen i givet fald udpeger de overtallige.

Derfor vil der i nogle af enhederne i TDC formentlig blive tale om en proces med en egentlig frivillig fratrædelsesrunde. Selv om der ikke vil være en frivillige runde i din enhed, vil der altid være mulighed for, at du kan ansøge din leder eller den lokale HR-enhed om frivillig fratrædelse. Der er dog ikke retskrav på at få bevilliget en frivillig fratrædelse. Men går du i tanker om at søge væk fra TDC Group kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller Metals Virksomhedsklub for det område, du er ansat i.

Du er altid velkommen til at kontakte din teleafdeling, som kan hjælpe dig med at lægge en karriereplanlægning så du altid er klar til fremtidens job, så risiko for ledighed minimeres.


Med venlig hilsen

Lars Jørgensen, formand


--

Vision Team Typo3 CMS