Den 22. juni 2017


Forlig om TDC-lønninger pr. 1. marts 2017

Efter længere tids forhandlinger mellem TDC og Dansk Metals Landsklub i TDC er der nu opnået forlig om løndannelsesprocessen pr. 1. marts 2017.

TDC har under forhandlingerne fremført, at de lønstigninger som skal gives i år alene bør gives som individuelle lønstigninger.

Landsklubben har under forhandlingerne holdt fast i, at der skal gives en generel lønstigning, således at alle medlemmer sikres en reallønsfremgang.

Med andre ord har der været  tale om fundamentalt modsatrettede interesser.

Resultatet er blevet, at der pr. 1. marts 2017 gives en generel lønstigning på 1,3% af den faste løn til alle som var ansat 1. marts og som ikke er fritstillet pr. 30. juni 2017. Rent praktisk vil lønstigningen ske med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2017 og vi forventer, at det sker ved den løn som er disponibel i slutningen af juli 2017.

De fleste ulempetillæg og satser mv. vil blive reguleret pr. 1. juli 2017. En liste over tillæg og satser fremgår af bilag 2 til forliget. Elevlønninger forhøjes med 1,7%.  

Alle medlemmer på det tilpassede overenskomstgrundlag sikres dermed også i år en reallønfremgang, eftersom fritvalgslønkontoen steg med 0,7% pr. 1. marts 2017. Dermed sikres den enkelte en lønfremgang på ca. 2%, hvilket skal ses i lyset af forventninger om en inflation på ca. 1,3%.

Individuelle lønregulering

Ud over ovennævnte generelle lønstigning og satsforhøjelser kan der ske individuel lønregulering. TDC og Metals Landsklub har udarbejdet en samtaleguide som bilag 1 til forliget af 21. juni 2017.

Forinden at den individuelle lønregulering går i gang, kan der lokalt (Virksomhedsklubben) optages drøftelse med TDC om principper og kriterier for den individuelle lønregulering.

Med venlig hilsen

Lars Jørgensen

Vision Team Typo3 CMS