TDC Landsklub » TDC Landsklub » Nyheder » 2016-05-05 2016-05-05

Den 5. maj 2016

Forlig om TDC-lønninger pr. 1. marts 2016

Metals Landsklub og TDC har efter længere tids forhandling indgået forlig om lønreguleringen pr. 1. marts 2016

Forliget indebærer blandt andet, at timelønnen pr. 1. marts 2016 stiger med kr. 1,55 hvilket for fuldtidsansatte svarer til kr. 249,06 pr. md. Stigningen svarer til 0,86% for medarbejdere på gennemsnitslønnen.

For timelønnede omfattet af Lokalaftale 32.2 stiger timelønnen dog med kr. 1,30 hvilket for fuldtidsansatte svarer til kr. 208,43 pr. md. Stigningen svarer til ca. 1,00% for denne gruppe.

En række arbejdstidsbestemte ydelser stiger med ca. 1,7%.

Elevlønninger omfattet af Lokalaftale 19 stiger med 1,9%

Der iværksættes en proces for individuel lønregulering og til brug for eventuelle lønsamtaler, har parterne udarbejdet en samtaleguide.

Den aftalte lønregulering skal ses i sammenhæng med, at fritvalgslønkontoen pr. 1. marts 2016 steg med 0,3%.

Det Økonomiske Råd, Vismændene, forudser i den seneste prognose at inflationen i 2016 vil være på cirka 0,4%.

Med forhandlingsresultatet er det dermed forhandlingsudvalgets forventning, at alle medlemmer også i 2016 vil opnå en reallønsfremgang.

Forhandlingsudvalget


Læs protokollen om lønreguleringen pr. 1. marts 2016 - klik her


Vision Team Typo3 CMS