Vigtigt valg af repræsentanter til TDC´s bestyrelse

Den 3. marts skal der vælges medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i TDC.

På Dansk Metals område stiller tillidsrepræsentanterne fra Landsklubben med to kandidater og to suppleanter. Samtidig har Dansk Metal aftalt med LTD og AC at de hver opstiller med en kandidat og en suppleant.

Det er vigtigt at de medarbejderrepræsentanter, som kommer i bestyrelsen, kæmper for at du har et godt arbejdsliv.

Det kan de kun, hvis medarbejderrepræsentanterne har opbakningen fra tillidsrepræsentanter over hele landet og kan bruge den viden til gavn for dig.

Derfor har Landsklubben peget på nedenstående kandidater til at varetage medarbejdernes interesser.

Som medarbejdervalgte:    
 
John Schwartzbach
Formand
Dansk Metal Tele Øst
  Mogens Jensen
Formand
Dansk Metal Tele Vest
Som suppleanter:    
 
Lars Jørgensen
Landsklubformand
Teleklub Fyn
  Hanne Trebbien
Faglig sekretær
Dansk Metal Tele Øst

Tillidsrepræsentanterne har direkte indflydelse i samarbejdssystemet og ved forhandlingsbordet og kun ved at styrke dem, står vi stærkest.

I Landsklubben opfordrer jeg til at du stemmer på vores kandidater, så vi sammen sikrer at indflydelsen kan bruges til at forbedre din arbejdsplads.

Venlig hilsen
TDC Landsklub
Formand
Lars Jørgensen

Vision Team Typo3 CMS