Den 18. december 2015

Nyt fra Arbejdsmiljø

På især Call Center området, kan vi se at der er stigende arbejdsmiljø problemer. Det være sig både fysiske og psykiske.

De fysiske omhandler storrumskontor miljøet, med meget støj og en sammenstuvning af medarbejdere, vi aldrig har oplevet før.

Værste eksempel har vi på Klingenberg i Odense, hvor Telco med hjælp af TDC ledere, har stuvet medarbejdere sammen ved små borde, der kun var beregnet til én medarbejder. Det fik vi stoppet og der blev lavet en flytningsplan i samarbejde med TDC Arbejdsmiljø. Medarbejderne er nu flyttet til større lokaler, hvor der er et bord pr. medarbejder. Vi følger flytningen tæt og vil reagere prompte, hvis arbejdsmiljøet kommer under pres.

Andre steder er der store indeklimaproblemer, og det drejer sig ikke om forskellige personlige oplevelser af indeklimaet. Det er lokaler, der er indrettet til storrumskontorer, uden at være egnet til det. Ventilationen er ikke ændret, efter de nye lokaler og det store antal medarbejdere, der skal være i lokalet.

Vi har en temadag for alle Fællesarbejdsmiljørepræsentanter den 9. februar, sammen med TDC, hvor vi sætter fokus på denne udfordring. Der skal bevilges flere penge for at løse dette problem.

I Sitel har vi også oplevet at medarbejdere er flyttet i for små lokaler. Efter henvendelse fra os og den nyvalgte AMR (Arbejdsmiljørepræsentant) , har Sitel flyttet medarbejderne til større lokaler.Jeg finder at vi snart må tage kontakt til Arbejdstilsynet, omkring disse overtrædelser af de gældende regler, og gerne en opstramning af de samme regler og love. Arbejdsgiverne har ingen skrupler overfor deres medarbejdere. De undskylder sig med den øgede konkurrence på området, men der har vi nået grænsen for hvad medarbejdere bør udsættes for.

V./ Mogens Jensen

Vision Team Typo3 CMS