Den 18. december 2015

Nyt fra TDC´s pensionskasse

Nye ungdomsboliger og almindelige lejligheder er under forberedelse. 829 mill. koster det pensionskassen for 2015, at vi lever længere

829 millioner opskrives pensionsforpligtigelserne med for 2016. Grunden er glædelig, at vi lever længere. På et år er vores levetid forlænget med to år og vi er nu næsten oppe på landsgennemsnittet. Der falder år ud af statistikken fra midt firserne, hvor vi ikke levede så længe, derfor tager vores levetid dette hop nu. Opskrivningen dækkes af overdækningen i pensionskassen.

Vi vedtog at påbegynde opførelsen af 70 nye ungdomsboliger for studerende, det nye byggeri kommer til at ligge i forbindelse med de 229 ungdomsboliger ved Støberiet, som vi opførte i år. Medlemmers børn, børnebørn og oldebørn har fortrinsret til disse boliger.

Der blev også vist opstarten til et lejlighedskompleks på Teglholm Brygge. Projektet er endnu i støbeskeen, men vi mener det er den rigtige vej for pensionskassen, at bygge og investere i danske boliger. Det giver et godt jævnt afkast, og det kommer flere af medlemmerne til gode. 

Der blev afsat 100. mill. af Pensionskassens formue til at dække udgiften på utilregneligheds pensioner i 2016.

Det stemte vi fra de medlemsvalgte side nej til. Vi finder ikke, at Pensionskassen skal finansiere TDC’s fyringsrunder. I stedet bør TDC efter vores mening foretage ekstraordinære indbetalinger til Pensionskassen. Nu er det sådan, at hvis Aktuaren finder, at der er midler til at dække utilregnelighedspensionerne, så må Pensionskassen gerne tage denne udgift.


V./ Mogens Jensen

Vision Team Typo3 CMS