Den 18. december 2015

Husk reglerne om hviletid

Inden for det såkaldte tilpassede overenskomstgrundlag i TDC er hviletidsreglerne anderledes end arbejdsmiljølovens regler

Hovedreglen inden for det tilpassede overenskomstgrundlag er, at der altid i samme arbejdsdøgn skal gives 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile. Hvis man f.eks. starter sin normale arbejdstid mandag kl. 8:00 løber arbejdsdøgnet fra mandag kl. 8:00 og 24 timer frem til tirsdag kl. 8:00. I det arbejdsdøgn skal man iht. hovedreglen have 11 timers sammenhængende efterfølgende hvile. Det betyder, at arbejdet ifølge hovedreglen skal slutte senest mandag kl. 21:00.

Der er en række undtagelser fra denne hovedregel. I begrænset omfang kan hviletiden under visse situationer og under bestemte forudsætninger f.eks. nedsættes til 8 timer eller forskydes helt eller delvist ind i næste arbejdsdøgn.

Hvis man på grund af hviletidsreglerne i det næste arbejdsdøgn ikke - som ellers planlagt – kan møde til den planlagte tid eller skal blive helt væk fra arbejdet, må TDC ikke foretage modregning af nogen art i den manglende præsterede tid.

Reglerne fremgår af Lokalaftale nr. 35 om hviletid. Der er til lokalaftalen tilknyttet en række eksempler i forsøg på at lette forståelsen. Men alle tænkelige situationer kan naturligvis ikke på forhånd beskrives med eksempler. Er man i tvivl om hvordan reglerne skal forstås, kan man hente hjælp hos, hos tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller den lokale teleafdeling.

V./  Carsten Dyring Nielsen

Vision Team Typo3 CMS