Den 18. december 2015

Nyt om Channels

I forbindelse med organisationsændring i TDC, er Channels i sin nuværende form blevet nedlagt og opdelt ud i organisationen på følgende måde: 

Costumer Handling er kommet til Operations, med en undtagelse af Spoc som er flyttet til Erhverv.
Customer Handling vil ligge i en samlet gruppe i Operations, med undtagelse af Wholesale, som kommer tilbage til det øvrige Wholesale i deres egen kasse.

Butik, Sales og Retention kommer til en ny kasse, der hedder Household, med undtagelse af en enkelt Savegruppe, som håndterer opsigelser på Erhvervskunder. De kommer til Erhverv sammen med
Entrepreneurs. 

Telmore og Fullrate bliver samlet i en ny Online brands kanal.

I forbindelse med den nye organisering bliver alle nuværende SU’er nedlagt og der nedsættes Præ-Su’er i alle kanaler.

Dette gøres for at grupper inden for Channels kan blive retmæssigt implementeret i de øvrige kanaler.
Nogle Præ-SU’er er allerede gået i gang med arbejdet, mens andre starter op i januar 2016.

Denne organisationsændring betyder også, at Virksomhedsklub Channels er opløst og at vi fra Dansk Metals side, skal hen og etablere nye klubber eller indlemmes i de eksisterende klubber.
Der venter os et stort arbejde forude, da vi organisatorisk i Channels, bliver splittet ud over det øvrige TDC.

Det detaljerede arbejde i forhold, hvor den enkelte tillidsrepræsentant fra Dansk Metal bliver placeret i den nye opdeling er ikke helt fuldendt, men vi er sikre på, at det snart er på plads, så vi kan gå i gang med etableringen af de nye Virksomhedsklubber. I hører nærmere, når vi ved mere.

Vi fra bestyrelsen i VK Channels, takker både Tillidsrepræsentanter og medlemmer for Jeres engagement og opbakning i den tid vi har eksisteret. Vi er ærgerlige og kede af, at vores klub med ét bliver opløst men vi velkommer også udfordringerne i denne nye organisationsændring. Efter et MEGET turbulent år 2015, håber vi at denne ændring med tiden giver god mening og skaber lidt arbejdsro hos alle.

DET HAR VI BRUG FOR.

V./ Pia Holmgaard Olsen

Vision Team Typo3 CMS