Den 18. december 2015

Glædelig jul og 100 nye job

Ny organisation
Nye enheder i TDC betyder også nye samarbejdsudvalg (SU) i mange af områderne.  De normale SU går over i Præ-su, hvor man skal arbejde sammen om nye strukturer i SU. Der vil derfor være mange møder for din tillidsrepræsentant og jeg vil bede jer om at bakke tillidsrepræsentanten op. Han eller hun vil sikkert være mere væk fra sit daglige arbejde end vedkommende plejer. Vi har i skrivende stund ikke fået en oversigt fra TDC om, hvor alle skal hen. Men TDC har lovet, at du vil blive kontaktet inden jul, enten kollektivt, pr mail eller personligt, sådan at vi alle kan starte i 2016 og ved hvilken ny organisation vi tilhører.

YouSee søger 100 salgskonsulenter
En glædelig meddelelse på Medarbejderportalen onsdag den 16 december: TDC søger nye medarbejdere.

Jeg håber, at de 100 nye kollegaer vil blive ansat på ordentlige løn- og arbejdsvilkår og ikke i en af TDC´s datterselskaber uden overenskomst, hvor lønnen er under mindstelønnen i vores overenskomst. Vi har lige lavet en aftale om vilkår, i forbindelse med de afskedigelser TDC påtænker i 2016. Et af punkterne er omplacering til andre job i TDC. Jeg håber igen, at TDC vil leve op til deres ord, og tilbyde de af vores kollegaer de påtænker at fyret i 2016, nogle af disse nye job. Sådan, at den enkelte selv kan afgøre om dette er et job for en.

TDC fortsætter afskedigelserne i 2016
Landsklubbens forhandlingsudvalg var først i december til forhandling om TDC’s påtænkte afskedigelser i 2016. TDC meddelte under forhandlingerne, at man forventer at reducere antallet af op mod 160 medarbejdere inden for Metals forhandlingsområde.

Landsklubben er ikke enige i, at det er nødvendigt for TDC at foretage uønskede afskedigelser. Det er landsklubbens opfattelse, at TDC i stedet burde satse på bedre kundeservice i alle led og stoppe brugen af vikarer og entreprenører inden TDC påtænker at afskedige flere medarbejdere.

På trods af uenigheden har vi indgået aftale om en protokol, hvor rammerne for de af TDC påtænkte afskedigelser. Protokollen beskriver bl.a. mulighederne for omskoling, intern jobformidling, jobcenteraktiviteter og proces for gennemførelse af kommende afskedigelser.
Læs Protokol af 16. december 2015 om forventede personalereduktioner i 2016 incl. Rammeproces.

Glæde jul og godt nytår
Jeg skal i år holde jul ved min svigerfamilie, hvor jeg og min lille familie vil blive forkælet. Jeg vil ønske det samme for dig: En glædelig jul sammen med dem du holder af og et godt nytår.

V./ Lars Jørgensen

 

Vision Team Typo3 CMS