Den 8. december 2015

Ny organisation i TDC med fokus på kunder og medarbejdere

-Det er ikke overraskende, at Pernille Erenbjerg efter udnævnelsen som koncerndirektør har fået koncernbestyrelsens opbakning til en organisationsændring efter hendes tanker og ideer, siger formanden for TDC Landsklub i Dansk Metals teleafdelinger.

- Vi er glade for, at TDC med den nye organisation vil sætte fokus på kunder og medarbejdere. Men TDC kan lave nok så mange organisationsændringer, men det er ikke organisationsændringerne som alene løser udfordringerne, siger Lars Jørgensen.

Han påpeger, at det afgørende er det daglige samarbejde mellem medarbejdere og ledere og navnlig samarbejde mellem tillidsrepræsentanter og ledelsen, ligesom relationerne mellem de faglige organisationer og direktionen også er vigtige.

- Ledelsen skal vide, at TDC Landsklub i Dansk Metals teleafdelinger og deres tillidsrepræsentanter er klar til at tage vores del af indsatsen i samarbejdet, til gavn for kunder og medarbejdere, siger Lars Jørgensen.

- Medarbejderundersøgelsen viser, at der fortsat er problemer med medarbejdertrivslen. Vi hilser Jens Aaløse velkommen som ansvarlig for koncern HR og håber på et godt samarbejde om de daglige og strategiske udfordringer med hensyn til trivsel og kompetenceudvikling, siger Lars Jørgensen.

Organisationsændringen har i særlig grad betydning for TDC Channels, som bliver splittet op i forskellige enheder.

- Medarbejderne i TDC Channels har de seneste måneder været udsat for mange ændringer. Jeg håber inderligt på, at den nye organisationsændring må være med til at skabe arbejdsro, siger formanden for Virksomhedsklubben i Channels Pia Olsen.

Der vil meget snart blive etableret PRÆ-samarbejdsudvalg og når vi har fået udpeget medarbejderrepræsentanterne til PRÆ-samarbejdsudvalgene vil vi udsende en TR-information. Det vil ske engang inden jul.

Vision Team Typo3 CMS