Den 28. juli 2015


Ny aftale for TDC Butik

Efter flere forsøg de sidste 5 år, er det lykkedes TDC og Dansk Metal, at få forhandlet en ny butiksaftale.

Den gamle aftale blev indgået i 2001, men er blevet redigeret lidt igennem årene.

TDC har de seneste år været udfordret omkring lukkeloven og især den der blev vedtaget i 2012, derfor havde de stor interesse i at få aftalen 
ændret.

BUTIKSAFTALEN:

ARBEJDSTID:

Den daglige arbejdstid er inkl. 29 minutters frokostpause.

Arbejdstiden kan skemalægges alle ugens 7 dage.
Dermed er det slut med overarbejde om søndagen. Til gengæld gives der timetillæg (se under betaling) og søndagen tæller med i uge normen på gennemsnitlig 37 timer pr. uge i en periode på max. 16 uger.

Vagtplan over 16 uger.
På disse 16 uger, kan man max. have 8 lørdage m. arbejdstid efter 14.15.

Man har ret til 8 friweekender (lør+søn
) og det tilstræbes, at man har fri hver anden weekend, men man kan maksimalt arbejde tre weekender i træk, medmindre andet aftales med lederen.

BETALING:

Medarbejdere ansat før 1/8 2015
Beholder månedligt butikstillæg på kr. 2691,- for fuldtidsansatte.

Derudover vil der være tillæg for søndagsvagter på 
49,80 kr. pr. time.

Medarbejdere ansat efter 1/8 2015
Får IKKE månedligt butikstillæg, men timetillæg i følgende tidsrum:

Hverdage ml. 18.00-06.00         
24,80 kr. pr. time. Lørdage ml.   15.00-24.00         44,00 kr. pr. time. Søndage ml.  00.00-24.00         49,80 kr. pr. time.

Den faste månedsløn for medarbejdere ansat efter 1/8 2015 udgør pr. 1. marts 2015 minimum kr. 19.235,00 og pr. 1/3 2016 minimum kr. 19.534,00.

For alle ansatte (både ansatte før og efter den 1/8 2015)
Arbejde på helligdage, 1. maj efter kl. 12, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftens betragtes fortsat som overarbejde uanset om disse falder på søndage.

ARBEJDSSTED:

Man kan have arbejdssted i en eller flere TDC butikker(herunder shop-i-shop)
Hvis man ansættes til at have arbejdssted i flere butikker, vil man have et hoved-arbejdssted, som er den butik eller shop-i-shop, hvor hovedparten af arbejdsopgaverne ligger i. Derudover kan man have et eller flere bi-arbejdssteder.

VARSLING AF ÆNDRET ARBEJDSSTED.
Hvis ændringen om at få flere arbejdssteder udgør en væsentlig vilkårsændring for dig, skal du varsles med dit personlige opsigelsesvarsel, og hvis du ikke kan acceptere ændringen kan du vælge at betragte dig som opsagt af arbejdsgiveren uden at få karantæne fra a-kassen.

KOMPENSATION FOR FLERE ARBEJDSSTEDER
I alle tilfælde får man dokumenterede mer-transportudgifter dækket.

Hvis kun en del af vagten den pågældende dag udføres fra bi-arbejdsstedet betragtes merrejsetiden som arbejdstid som skemalægges i vagtskemaet.

I de tilfælde hvor hele vagten udføres fra bi-arbedsstedet ydes kompensation for mertransporttiden hvis afstanden mellem ens hovedarbejdssted og bopæl tur og retur overstiger 30 kilometer. SE AFTALEN.

I stedet for denne kompensation, kan TDC med den enkelte medarbejder aftale en forhøjelse af den faste løn som står i forhold til omfanget af den forøgede rejsetid.

ÆNDRINGER I VAGTSKEMAET
Ændringer i vagtskemaet skal varsles med mindst 14 kalenderdage, i stedet som i dag, hvor ændringer blot skal varsles med 7 kalenderdage. Arbejde uden for vagtskemaet betragtes som overarbejde.

For medarbejdere som er ansat i mere end en butik gælder, at det af vagtskemaet skal fremgå i hvilken butik man arbejder den pågældende dag.

Hvis der begrundet i sygdom er behov for ændring af arbejdsstedet, kan det ske uden varsel. Hvis det bevirker, at man skal arbejde over i forhold til den almindelige vagtplan, betragtes det som overarbejde.

Man kan ikke modregnes tid, hvis arbejdstiden bliver kortere end vagtplanlagt.

Fravigelser til Særaftale VII.

Mulighed for at bruge en valgt TR som FTR.
I de tilfælde, hvor der kun er valgt 1 TR i en region, vil denne kunne fungere som FTR for hele regionen.

Fravigelse til Særaftale VII 1.1
.
Hvis der i en eller flere regioner ikke er valgt en TR, kan der i butik på det tilpassede overenskomstgrundlag med DM teleafdelingerne, vælges 1 Tillidsrepræsentant til at fungere som FTR for regionen, uanset geografisk placering og uanset, at antallet af medarbejdere er mindre end 10 på arbejdsstedet.

Antallet af TR, der er valgt uden at opfylde valgreglerne i Særaftale VII 1.1., kan dog maximalt udgøre 2 TR.

Da det længe har været svært at rekruttere Tillidsrepræsentanter i Butik, er det aftalt, at den ene af disse 2 Tillidsrepræsentanter kan være ansat i Channels.

Pt. er denne tillidsrepræsentant undertegnede. Dette gælder dog kun indtil 1. september 2016. Herefter vil der igen kun kunne vælges Tillidsrepræsentanter der er ansat i Butik.

På bestyrelsen i virksomhedklub Channels vegne
Pia Holmgaard Olsen
Formand


Læs aftalen - klik her!

Ny aftale for TDC Butik

Efter flere forsøg de sidste 5 år, er det lykkedes TDC og Dansk Metal, at få forhandlet en ny butiksaftale.

Den gamle aftale blev indgået i 2001, men er blevet redigeret lidt igennem årene.

TDC har de seneste år været udfordret omkring lukkeloven og især den der blev vedtaget i 2012, derfor havde de stor interesse i at få aftalen 
ændret.

BUTIKSAFTALEN:

ARBEJDSTID:

Den daglige arbejdstid er inkl. 29 minutters frokostpause.

Arbejdstiden kan skemalægges alle ugens 7 dage.
Dermed er det slut med overarbejde om søndagen. Til gengæld gives der timetillæg (se under betaling) og søndagen tæller med i uge normen på gennemsnitlig 37 timer pr. uge i en periode på max. 16 uger.

Vagtplan over 16 uger.
På disse 16 uger, kan man max. have 8 lørdage m. arbejdstid efter 14.15.

Man har ret til 8 friweekender (lør+søn
) og det tilstræbes, at man har fri hver anden weekend, men man kan maksimalt arbejde tre weekender i træk, medmindre andet aftales med lederen.

BETALING:

Medarbejdere ansat før 1/8 2015
Beholder månedligt butikstillæg på kr. 2691,- for fuldtidsansatte.

Derudover vil der være tillæg for søndagsvagter på 
49,80 kr. pr. time.

Medarbejdere ansat efter 1/8 2015
Får IKKE månedligt butikstillæg, men timetillæg i følgende tidsrum:

Hverdage ml. 18.00-06.00         
24,80 kr. pr. time. Lørdage ml.   15.00-24.00         44,00 kr. pr. time. Søndage ml.  00.00-24.00         49,80 kr. pr. time.

Den faste månedsløn for medarbejdere ansat efter 1/8 2015 udgør pr. 1. marts 2015 minimum kr. 19.235,00 og pr. 1/3 2016 minimum kr. 19.534,00.

For alle ansatte (både ansatte før og efter den 1/8 2015)
Arbejde på helligdage, 1. maj efter kl. 12, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftens betragtes fortsat som overarbejde uanset om disse falder på søndage.

ARBEJDSSTED:

Man kan have arbejdssted i en eller flere TDC butikker(herunder shop-i-shop)
Hvis man ansættes til at have arbejdssted i flere butikker, vil man have et hoved-arbejdssted, som er den butik eller shop-i-shop, hvor hovedparten af arbejdsopgaverne ligger i. Derudover kan man have et eller flere bi-arbejdssteder.

VARSLING AF ÆNDRET ARBEJDSSTED.
Hvis ændringen om at få flere arbejdssteder udgør en væsentlig vilkårsændring for dig, skal du varsles med dit personlige opsigelsesvarsel, og hvis du ikke kan acceptere ændringen kan du vælge at betragte dig som opsagt af arbejdsgiveren uden at få karantæne fra a-kassen.

KOMPENSATION FOR FLERE ARBEJDSSTEDER
I alle tilfælde får man dokumenterede mer-transportudgifter dækket.

Hvis kun en del af vagten den pågældende dag udføres fra bi-arbejdsstedet betragtes merrejsetiden som arbejdstid som skemalægges i vagtskemaet.

I de tilfælde hvor hele vagten udføres fra bi-arbedsstedet ydes kompensation for mertransporttiden hvis afstanden mellem ens hovedarbejdssted og bopæl tur og retur overstiger 30 kilometer. SE AFTALEN.

I stedet for denne kompensation, kan TDC med den enkelte medarbejder aftale en forhøjelse af den faste løn som står i forhold til omfanget af den forøgede rejsetid.

ÆNDRINGER I VAGTSKEMAET
Ændringer i vagtskemaet skal varsles med mindst 14 kalenderdage, i stedet som i dag, hvor ændringer blot skal varsles med 7 kalenderdage. Arbejde uden for vagtskemaet betragtes som overarbejde.

For medarbejdere som er ansat i mere end en butik gælder, at det af vagtskemaet skal fremgå i hvilken butik man arbejder den pågældende dag.

Hvis der begrundet i sygdom er behov for ændring af arbejdsstedet, kan det ske uden varsel. Hvis det bevirker, at man skal arbejde over i forhold til den almindelige vagtplan, betragtes det som overarbejde.

Man kan ikke modregnes tid, hvis arbejdstiden bliver kortere end vagtplanlagt.

Fravigelser til Særaftale VII.

Mulighed for at bruge en valgt TR som FTR.
I de tilfælde, hvor der kun er valgt 1 TR i en region, vil denne kunne fungere som FTR for hele regionen.

Fravigelse til Særaftale VII 1.1
.
Hvis der i en eller flere regioner ikke er valgt en TR, kan der i butik på det tilpassede overenskomstgrundlag med DM teleafdelingerne, vælges 1 Tillidsrepræsentant til at fungere som FTR for regionen, uanset geografisk placering og uanset, at antallet af medarbejdere er mindre end 10 på arbejdsstedet.

Antallet af TR, der er valgt uden at opfylde valgreglerne i Særaftale VII 1.1., kan dog maximalt udgøre 2 TR.

Da det længe har været svært at rekruttere Tillidsrepræsentanter i Butik, er det aftalt, at den ene af disse 2 Tillidsrepræsentanter kan være ansat i Channels.

Pt. er denne tillidsrepræsentant undertegnede. Dette gælder dog kun indtil 1. september 2016. Herefter vil der igen kun kunne vælges Tillidsrepræsentanter der er ansat i Butik.

På bestyrelsen i virksomhedklub Channels vegne
Pia Holmgaard Olsen
Formand


Læs aftalen - klik her!
Vision Team Typo3 CMS