Den 2. marts 2015


Aftale om Field Force til afstemning blandt Metals medlemmer

Efter månedlange forhandlinger er der nu indgået en aftale mellem TDC og Dansk Metals virksomhedsklubber i Drift og Kapacitet for Field Force området.

Aftalen indebærer blandt andet:
  • at TDC stopper igangværende forhandlinger med ekstern partner om outsourcing af Field Force aktiviteter og medarbejdere,
     
  • at TDC i en fire-års periode giver garantier mod outsourcing inden for Field Force området,
     
  • at TDC vil hjemtage FIDEL-arbejdet. Medarbejderne der ansættes til FIDEL- arbejde mv. ansættes på  tilpasset  timelønsaftale
     
  • at medarbejderne modtager en engangskompensation på 50.000 kr. mod at den betalte frokostpause falder væk.

Dansk Metals virksomhedsklubber i Drift og Kapacitet har taget forbehold for aftalens endelige godkendelse ved afstemning blandt de berørte medlemmer.

Virksomhedsklubberne har i weekenden informeret de berørte medlemmer om at der fra tirsdag den 3. marts til tirsdag den 10. marts 2015 vil blive afholdt en række informationsmøder landet over for de berørte medarbejdere.  

Den enkelte berørte medarbejder vil fra sin leder en af dagene få oplyst om præcist det informationsmøde, som den pågældende skal deltage.

Resultatet af medlemsafstemningen offentliggøres senest den 16. marts 2015.

Klik nedenfor og læs den information, som er udsendt til berørte medlemmer:
Vision Team Typo3 CMS