Den 6. oktober 2014


TDC vil reducere pauser i Sales i Channels

Virksomhedsklub Channels har d. 6/10-2014 været til forhandling med TDC vedrørende Lokal lokalaftale 4.13 af d. 28. maj 1999 om daglige pauser i Kundeservice udover frokostpausen.

Denne forhandling fandt sted som følge af, at TDC opsagde pågældende aftale i september 2014 til bortfald 1.januar 2015. (Aftalen bortfalder helt.) 
(vedhæft opsigelsen fra TDC)

Under forhandlingerne gik det op for TDC, at en række andre medarbejdere i Sales ikke er omfattet af lokalaftalen, men er omfattet af mundtlige aftaler eller kutymer om pauser. TDC har nu også opsagt de mundtlige aftaler og kutymer om pauser. Sådanne aftaler eller kutymer kan falde bort med to måneders varsel.

TDC ønsker mere produktiv tid pr. medarbejder pr. dag, derfor var det TDCs plan at ændre på den nuværende pausestruktur i TDC Sales.

TDC har fortalt, at de vil ændre pauserne til, at vi fremadrettet har 1 x 10 minutters pause og 1 x 10 minutters briefing pr. dag, hvilket vil give TDC Sales 25 til 30 minutters ekstra tid  pr. dag pr. medar-bejder.

Vi forslog at ændre til 2 x 10 minutters pause og 1 x 10 minutters briefing, hvilket også giver mere produktiv tid og ikke er så stor en ændring for medarbejderne. Dermed er der også sikkerhed for, at Arbejdsmiljølovens bestemmelser om skærmpauser kan overholdes. Det hører med til historien, at medarbejderne i Sales er beskæftiget med intensivt skærmarbejde.

Vi kunne ikke opnå enighed med TDC og derfor har vi skrevet en uenighedsprotokol. Vi må gå ud fra, at TDC nu vil anmode Dansk Industri om at indkalde Dansk Metal til et mæglingsmøde. Hvis det heller ikke på et mæglingsmøde lykkes at blive enige, kan Dansk Industri efterfølgende anmode CO-industri om et Organisationsmøde. Hvis der heller ikke opnås enighed på et sådant møde kan reglerne des-værre falde helt bort.

TDC orienterede i sidste uge om, at TDC allerede i opsigelsesperioden vil ændre på pauserne. Men Virksomhedsklubben i Channels har klart meddelt, at vi betragter det som brud på indgåede aftaler, hvis TDC ændrer i pausereglerne, før end aftalerne bortfalder. Hvis TDC foretager ændringer i opsigel-sesperioden vil sagen derfor blive indberettet til Dansk Metal som overenskomstbrud.

Med venlig hilsen

Virksomhedsklub Channels

Pia Holmgaard Olsen

Formand


Vision Team Typo3 CMS