Den 10. august 2014


Bestyrelsen i Dansk Metals Landsklub i TDC udtaler: 

- Vi tager afstand fra TDC´s beslutning om outsourcing

Det er et udtryk for grådighed, når TDC beslutter at outsource ca. 800 kundeservicemedarbejdere for at opnå en besparelse på op mod 20% og samtidig fortsætter med til aktionærrene at betale forskud på aktieudbyttet i milliardklassen.

TDC forklarer ellers beslutningen om outsourcing med bedre kundeservice. Men Dansk Metals tillidsrepræsenter i TDC Channels har i årevis forgæves ønsket dialog med ledelsen om forbedring af effektivitet, fleksibilitet, kvalitet og service i TDC Channels. Gang på gang er tillidsrepræsentanterne blevet mødt med ledelsen helt urealistiske krav om besparelser.

I forvejen er løn- og arbejdsvilkårene i TDC Channels nogle af de mest fleksible i Kongeriget Danmark.

For at opnå den besparelse som koncernledelsen jagter, er det da også nødvendigt at flytte 150 af de 800 outsource arbejdspladser ud af Danmark og til London i 2015, hvor løn- og arbejdsvilkårene er væsentlig ringere end i Danmark.

TDC udtaler sig i en presse meddelelse citat: ”Det er den hidtil mest omfattende outsourcing i koncernen, og det har været vigtigt for os at sikre medarbejderne størst mulige tryghed i processen. Det har vi opnået med aftalen med Sitel,” siger Jens Aaløse.

Er det tryghed at flytte medarbejdernes job til London eller flere hundrede km væk for at opnå besparelser? Det mener vi ikke det er.

Desværre er det ikke første gang, at TDC Channels beslutter at undgå danske løn- og ansættelsesvilkår. I 2013 foretog TDC Channels offshorring af 23 arbejdspladser til Manila og i foråret besluttede TDC Channels af flytte op mod 200 arbejdspladser til Flensborg.

Forårets udflytning til Flensborg betragter vi som social dumping, fordi der ikke er tale om ordinære stillinger i Tyskland. De fleste medarbejdere i Call Centeret i Flensborg er ikke fastansatte, men ansat på korttidskontrakt eller via tysk vikarbureau. Dermed er TDC i Tyskland med til at forstærke tendensen med Working Poor, hvor en fuldtidsmedarbejder ikke kan overleve af lønnen, men enten bliver nødt til at have to jobs, eller supplere lønnen med offentlige ydelser.

TDC´s beslutning om at outsource de ca. 800 kundeservicemedarbejdere er desværre kun ét af flere spor, som koncernledelse for øjeblikket arbejde med, som følge af TDC´s nye forretningsmodel.

Landsklubbens tillidsrepræsentanter er via Samarbejdsudvalgene i TDC repræsenteret i de respektive projektgrupper. Men arbejdet er omfattet af tavshedspligt.

Vi kan dog forsikre medlemmerne om, at vores repræsentanter hver dag gør sit yderste for at sikre flest mulig arbejdspladser i TDC i Danmark på ordentlige løn- og arbejdsvilkår.


Landsklubbens bestyrelse Vision Team Typo3 CMS