Den 4. juni 2014


Forlig om TDC-lønregulering

Onsdag eftermiddag opnåede TDC og Dansk Metals Landsklub enighed om lønreguleringen. Da det ikke kunne lykkes at indgå en fornuftig aftale alene for 2014 er der efter svære forhandlinger indgået aftale for såvel 2014 som 2015.

Forliget omfatter det tilpassede overenskomstgrundlag og indebærer blandt andet:

Generel forhøjelse af den faste løn
Der foretages en generel regulering af den faste løn forhøjes pr. 1. september 2014 på kr. 450,- for fuldtidsansatte svarende til kr. 2,80 pr. time.

Reguleringen sker for de medarbejdere som var ansat pr. 1. marts 2014 og som ikke den 1. september 2014 er fritstillet.

Elevlønninger forhøjes i pr. 1. marts 2014 og 1. marts 2015 med i gennemsnit samme procentstigninger som i industriforliget. I perioden 1. marts 2014 til 28. februar 2016 foretages ikke yderligere generel lønregulering.

Præstationsfremmende løndele
Udover ovennævnte kan lokalaftalerne om hhv. præstationsløn, jf. lokalaftalerne nr. 3.C og 3.I., i givet fald anvendes som supplement til ovennævnte regulering.

Individuel lønregulering
Der foretages herudover en individuel lønregulering pr. 1. september 2014 og 1. marts 2015 i de tilfælde hvor TDC finder behov herfor. Det sker i henhold til lokalaftale nr. 3.A, pkt. 6.2. dog således, at der ikke fastlægges principper og kriterier for den individuelle lønregulering.

Forhandlingsudvalget
 
Bilag: Protokol af 4. juni 2014 om lønreguleringen pr. 1. marts 2014.


Vision Team Typo3 CMS